Gmina Łukta Gmina Ostróda Gmina Morąg Gmina Miłakowo Gmina Jonkowo Gmina Świątki Gmina Grunwald Gmina Dąbrówno
Florczaki Łukta Ostróda - Kraplewo Morąg Pałac Dohnów Gietrzwałd Jonkowo Miłakowo Włodowo Światki

Do pobrania

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną przez beneficjenta z Instytucją Wdrażającą, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki .
Ankietę monitorującą należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej w biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki mieszczącego się przy ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta w terminie 30 dni od ostatecznego rozliczenia projektu (otrzymania płatności ostatecznej).

ANKIETA MONITORUJĄCA LSR

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zgodnie z zapisami umowy beneficjenci, którzy podpisali umowę w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020), korzystający ze wsparcia są zobowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy realizacji zadań, których wartość przekracza 20 tys. zł netto.

Wydatki poniesione z naruszeniem zasady konkurencyjności mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia. Należy więc zwrócić szczególną uwagę, na ich stosowanie.

Wszelkie szczegóły są zawarte w Poradniku Zasada konkurencyjności w ramach PROW 2014–2020:

Zasada konkurencyjnosci w ramach PROW 2014-2020_10 05 2017

Poniżej link do portalu ogłoszeń ARMIR, na którym beneficjent jest zobowiązany zamieścić zapytanie ofertowe:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR

Procedury operacje grantowe

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

Harmonogram planu komunikacji na rok 2018

 

—————————————————————————————————————————————————————–

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki

Deklaracja członkowska przystąpienia do LGD

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 wraz załącznikami: 

Załącznik nr 1 Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Załącznik nr 2 Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu

Załącznik nr 3 Plan działania

Załącznik nr 4 Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju

Załącznik nr 5 Plan komunikacji

Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Kryteria wyboru i oceny grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęk

Umowa ramowa

Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Statut Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki z dnia 19.06.2018

Regulamin organu decyzyjnego – Rady

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie pomocy wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zestawienia rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo-finansowe za okres 01.06.2016-31.12.2016

Zestawienie rzeczowo-finansowe za rok 2017

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sprawozdania:

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki za rok 2017

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki za rok 2016

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki za rok 2016

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki za rok 2015

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i  Pasłęki za rok 2015

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Związek Stowarzyszeń  ”Kraina Drwęcy i Pasłęki”

Archiwum Związku Stowarzyszeń “Kraina Drwęcy i Pasłęki

Sprawozdanie merytoryczne Związku Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki za rok 2016 na formularzu Ministerstwa Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej

Sprawozdanie merytoryczne Związku Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki za rok 2016

Sprawozdanie finansowe Związku Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki za rok 2016

 

Sprawozdanie merytoryczne Związku Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki za rok 2015

Sprawozdanie finansowe Związku Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki za rok 2015

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • NK
  • Wykop
  • Gadu-Gadu
  • Blogger
  • MySpace
  • RSS

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji