Gmina Łukta Gmina Ostróda Gmina Morąg Gmina Miłakowo Gmina Jonkowo Gmina Świątki Gmina Grunwald Gmina Dąbrówno
Florczaki Łukta Ostróda - Kraplewo Morąg Pałac Dohnów Gietrzwałd Jonkowo Miłakowo Włodowo Światki

Do pobrania

W okresie realizacji operacji beneficjent ma obowiązek informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z EFRROW

Do pobrania:  Księga wizualizacji Znaku PROW 2014-2020 i logotypy

https://www.gov.pl/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną przez beneficjenta z Instytucją Wdrażającą, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki .
Ankietę monitorującą należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej w biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki mieszczącego się przy ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta w terminie 30 dni od ostatecznego rozliczenia projektu (otrzymania płatności ostatecznej).

ANKIETA MONITORUJĄCA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zasady konkurencyjności

Zgodnie z zapisami umowy beneficjenci, którzy podpisali umowę w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020), korzystający ze wsparcia są zobowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy realizacji zadań, których wartość przekracza 30 tys. euro.

Wydatki poniesione z naruszeniem zasady konkurencyjności mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia. Należy więc zwrócić szczególną uwagę, na ich stosowanie.

Szczegóły na stronie:

 http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/347-zasady-konkurencyjnosci-w-prow-2014-2020

Poniżej link do portalu ogłoszeń ARMIR, na którym beneficjent jest zobowiązany zamieścić zapytanie ofertowe:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR

Załącznik nr 4 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD

Procedura wyboru i oceny grantobiorców

Załącznik nr 7 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

Harmonogram planu komunikacji na rok 2018

 

—————————————————————————————————————————————————————–

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki

Deklaracja członkowska przystąpienia do LGD

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Załącznik nr 2 Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu

Załącznik nr 3 Plan działania

Załącznik nr 4 Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju

Załącznik nr 5 Plan komunikacji

Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Kryteria wyboru i oceny grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Umowa ramowa

Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Statut Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki z dnia 19.06.2018

Regulamin organu decyzyjnego – Rady

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zestawienia rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo-finansowe za okres 01.06.2016-31.12.2016

Zestawienie rzeczowo-finansowe za rok 2017

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sprawozdania:

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki za rok 2017

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki za rok 2016

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki za rok 2016

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki za rok 2015

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i  Pasłęki za rok 2015

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Związek Stowarzyszeń  ”Kraina Drwęcy i Pasłęki”

Archiwum Związku Stowarzyszeń “Kraina Drwęcy i Pasłęki

Sprawozdanie merytoryczne Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” za rok 2017 na formularzu Ministerstwa Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej

Sprawozdanie finansowe Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” za rok 2016 na formularzu Ministerstwa Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej

Sprawozdanie merytoryczne Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” za rok 2016

Sprawozdanie finansowe Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” za rok 2016

 

Sprawozdanie merytoryczne Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki„ za rok 2015

Sprawozdanie finansowe Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki„ za rok 2015

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • NK
  • Wykop
  • Gadu-Gadu
  • Blogger
  • MySpace
  • RSS

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji