Wyszukaj na stronie
 Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki

EWALUACJA WDRAŻANIA LSR – CZEKAMY NA UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN DO 31 STYCZNIA 2022 ROKU

Strona główna » Aktualności » EWALUACJA WDRAŻANIA LSR – CZEKAMY NA UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN DO 31 STYCZNIA 2022 ROKU

Upłynął kolejny rok wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostało złożonych 195 wniosków o dofinansowanie i podpisano 52 umowy.

Przedsięwzięcia zaplanowane w Lokalnej Strategii Rozwoju cieszyły się różnym zainteresowaniem i środki zaplanowane w strategii zostały wykorzystane na różnym poziomie. Były również przedsięwzięcia, w których pomimo kilku ogłoszonych naborów nie zostały podpisane żadne umowy o przyznaniu pomocy. Dotyczy to operacji w zakresie – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Pomimo nie zrealizowania wskaźnika w zakresie – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych udało się osiągnąć pozostałe zaplanowane w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 wskaźniki produktu.

Rozszerzono Lokalną Strategię Rozwoju o przedsięwzięcie dotyczące przygotowania oddolnych koncepcji rozwoju w skali mikro – Smart Village (inteligentna wioska), zwanych dalej „koncepcjami SV”, na obszarach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (lub kilku miejscowości, których łączna liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców), mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu.

Ciągła analiza stanu wdrażania strategii przez Zespół ds. aktualizacji LSR pozwoliła na wypracowanie propozycji zmian w dokumencie strategicznym Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, które zostały przedstawione i przedyskutowane na posiedzeniu Zarządu LGD w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Obecnie przedstawiamy Państwu Raport z badań ewaluacyjnych za rok 2021 z wnioskami wypracowanymi przez Zespół ds. aktualizacji LSR i zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zgłaszane propozycje będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej. Prosimy o wykorzystanie załączonego do konsultacji formularza. Na propozycje czekamy do 31 stycznia 2022 roku. Propozycje należy przesyłać na adres e-mail:  leader@frrl.org.pl, lub do Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 

Raport z badań ewaluacyjnych za 2021 rok

Realizacja budżetu podzielonego na cele za rok 2021

Lista obecności z warsztatu ewaluacyjno-refleksyjnego 2021

Formularz zmian

 


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę