Gmina Łukta Gmina Ostróda Gmina Morąg Gmina Miłakowo Gmina Jonkowo Gmina Świątki Gmina Grunwald Gmina Dąbrówno
Florczaki Łukta Ostróda - Kraplewo Morąg Pałac Dohnów Gietrzwałd Jonkowo Miłakowo Włodowo Światki

KONSULTACJE SPOŁECZNE- AKTUALIZACJA LSR

KONSULTACJE SPOŁECZNE- AKTUALIZACJA LSR

Szanowni Państwo,
W związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki  na lata 2014 – 2020, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie. Zmiany zostały wprowadzone na stronach 33-34, 39-42; 56; 65-72 i dotyczą:

-zmian wartości wskaźników (tabela 25, tabela 27);

- zmiany Procedury Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;

-dostosowania kwot do poszczególnych wskaźników produktu, realizowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć (aktualizacja Planu działania);

-zwiększenia wysokości środków na operacja w ramach podejmowania działalności gospodarczej o 810 000,00 zł , zgodnie decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2019 r. o zmianie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku których zwiększony został budżet działania LEADER umożliwiający zrealizowanie podwyższeń budżetów wybranych lokalnych strategii rozwoju;

- przesunięcia kosztów z aktywizacji na koszty bieżące.

Ponadto w wyniku potrzeby aktualizacji Procedury wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD rozpoczynamy również proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanych dokumentach. W pierwszym dokumencie zmiany zostały wprowadzone na stronach: 1,7,9, natomiast w drugim dokumencie zmiany zostały wprowadzone na stronach: 1, 2, 6, 9 i dotyczą:

- zmiany zatwierdzania Procedur przez Walne Zebrani Członków na Zarząd Stowarzyszenia;

- możliwość korespondencyjnego złożenia wniosku o powierzenie grantu.

Zmiany wprowadzone zostały również w:

Kryteriach wyboru i oceny grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na stronie 3;

Kryteriach wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na stronie 4

Powyższe zmiany dotyczą:

- zmiany zatwierdzania Kryteriów przez Walne Zebranie Członków na Zarząd Stowarzyszenia

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do LSR „Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się  z prośbą do mieszkańców LGD o skonsultowanie wprowadzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uwagi i wnioski można składać:

 • w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: leader@frrl.org.pl;
 • telefonicznie do protokołu: tel. 89 647 57 45, tel. kom. 795 409 827;
 • ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

w terminie  do dnia 27.03.2020 r.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze zmianami w LSR, (dokonane zmiany zaznaczone zostały kolorem czerwonym) w siedzibie Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki oraz na stronie internetowej www.leader.frrl.org.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020- propozycje zmian

Procedura wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli

Procedura wybory i oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD

Kryteria wyboru i oceny grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Formularz proponowanych zmian

 • Facebook
 • Twitter
 • NK
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Blogger
 • MySpace
 • RSS

Zobacz także

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Dnia 30 sierpnia 2022 r. przeprowadziliśmy Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki. Zatwierdzono sprawozdanie

poniedziałek, 5 Wrzesień, 2022
Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego oznakowania i modernizacji szlaków rowerowych

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego oznakowania i modernizacji szlaków rowerowych

Zgodnie z pkt 14 ppkt 5 Zapytania ofertowego Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” unieważnia zapytanie

czwartek, 27 Lipiec, 2017

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji