Wyszukaj na stronie
 Atrakcje turystyczne LGD

KONSULTACJE SPOŁECZNE- AKTUALIZACJA LSR

Strona główna » Aktualności » KONSULTACJE SPOŁECZNE- AKTUALIZACJA LSR
KONSULTACJE SPOŁECZNE- AKTUALIZACJA LSR

Szanowni Państwo,
W związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki  na lata 2014 – 2020, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie. Zmiany zostały wprowadzone na stronach 33-34, 39-42; 56; 65-72 i dotyczą:

-zmian wartości wskaźników (tabela 25, tabela 27);

– zmiany Procedury Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;

-dostosowania kwot do poszczególnych wskaźników produktu, realizowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć (aktualizacja Planu działania);

-zwiększenia wysokości środków na operacja w ramach podejmowania działalności gospodarczej o 810 000,00 zł , zgodnie decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2019 r. o zmianie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku których zwiększony został budżet działania LEADER umożliwiający zrealizowanie podwyższeń budżetów wybranych lokalnych strategii rozwoju;

– przesunięcia kosztów z aktywizacji na koszty bieżące.

Ponadto w wyniku potrzeby aktualizacji Procedury wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD rozpoczynamy również proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanych dokumentach. W pierwszym dokumencie zmiany zostały wprowadzone na stronach: 1,7,9, natomiast w drugim dokumencie zmiany zostały wprowadzone na stronach: 1, 2, 6, 9 i dotyczą:

– zmiany zatwierdzania Procedur przez Walne Zebrani Członków na Zarząd Stowarzyszenia;

– możliwość korespondencyjnego złożenia wniosku o powierzenie grantu.

Zmiany wprowadzone zostały również w:

Kryteriach wyboru i oceny grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na stronie 3;

Kryteriach wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na stronie 4

Powyższe zmiany dotyczą:

– zmiany zatwierdzania Kryteriów przez Walne Zebranie Członków na Zarząd Stowarzyszenia

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do LSR „Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się  z prośbą do mieszkańców LGD o skonsultowanie wprowadzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uwagi i wnioski można składać:

w terminie  do dnia 27.03.2020 r.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze zmianami w LSR, (dokonane zmiany zaznaczone zostały kolorem czerwonym) w siedzibie Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki oraz na stronie internetowej www.leader.frrl.org.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020- propozycje zmian

Procedura wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli

Procedura wybory i oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD

Kryteria wyboru i oceny grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Formularz proponowanych zmian


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę