Wyszukaj na stronie
 Gmina Grunwald

Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR

Strona główna » Aktualności » Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR

Szanowni Państwo,
W związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki  na lata 2014 – 2020, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie. Zmiany zostały wprowadzone na stronach 1-2, 33-43; 64-72 i dotyczą:

-zmian stron rozdziałów LSR (spis treści);

-dostosowania kwot do poszczególnych wskaźników produktu, realizowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć (aktualizacja Planu działania);

-zwiększenia wysokości środków na projekty współpracy z 2% do 5% w ramach LSR, zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz. U. poz. 1839).
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do LSR „Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się  z prośbą do mieszkańców LGD o skonsultowanie wprowadzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Uwagi i wnioski można składać:

w terminie  do dnia 26.02.2019 r.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze zmianami w LSR, (dokonane zmiany zaznaczone zostały kolorem czerwonym) w siedzibie Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki oraz na stronie internetowej leader@frrl.org.pl.

 

LSR- propozycje zmian

Formularz zmian


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę