Gmina Łukta Gmina Ostróda Gmina Morąg Gmina Miłakowo Gmina Jonkowo Gmina Świątki Gmina Grunwald Gmina Dąbrówno
Florczaki Łukta Ostróda - Kraplewo Morąg Pałac Dohnów Gietrzwałd Jonkowo Miłakowo Włodowo Światki

Listy rankingowe i procedura odwoławcza

W zakładce konkursy – wyniki konkursów zamieszczone zostały listy rankingowe konkursów nr 5/2017,   6/2017,   7/2017,  8/2017

W zakładce do „Pobrania”  w dokumencie „Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD” znajduje się procedura odwoławcza.

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia  informacji przez LGD zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy RLKS, art. 53 ust. 2 i 3 ustawy PS1 w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS oraz art. 21 ust. 4 ustawy RLKS. Protest należy złożyć w formie pisemnej do Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:

a)      została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo

b)      nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo

c)      została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

d)      protest także przysługuje od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

1)      oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;

2)      oznaczenie wnioskodawcy;

3)      numer WoPP;

4)      wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

5)      wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;

6)      podpis wnioskodawcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

7)      Ponadto (jeśli dotyczy):

8)      wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

9)      wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy.

Pełna procedura odwoławcza w zamieszczonym dokumencie poniżej.

Procedury odwoławcze

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • NK
  • Wykop
  • Gadu-Gadu
  • Blogger
  • MySpace
  • RSS

Zobacz także

PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI

PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki działające jako lokalna grupa działania podpisała w dniu  31 maja umowę

czwartek, 6 Czerwiec, 2019
Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach

Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach

Dnia 29 marca 2019 roku Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki uczestniczyło w obchodach Samorządowego Dnia Sołtysa

poniedziałek, 1 Kwiecień, 2019

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji