Gmina Łukta Gmina Ostróda Gmina Morąg Gmina Miłakowo Gmina Jonkowo Gmina Świątki Gmina Grunwald Gmina Dąbrówno
Florczaki Łukta Ostróda - Kraplewo Morąg Pałac Dohnów Gietrzwałd Jonkowo Miłakowo Włodowo Światki

Listy rankingowe i procedura odwoławcza

W zakładce konkursy – wyniki konkursów zamieszczone zostały listy rankingowe konkursów nr 5/2017,   6/2017,   7/2017,  8/2017

W zakładce do „Pobrania”  w dokumencie „Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD” znajduje się procedura odwoławcza.

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia  informacji przez LGD zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy RLKS, art. 53 ust. 2 i 3 ustawy PS1 w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS oraz art. 21 ust. 4 ustawy RLKS. Protest należy złożyć w formie pisemnej do Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:

a)      została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo

b)      nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo

c)      została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

d)      protest także przysługuje od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

1)      oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;

2)      oznaczenie wnioskodawcy;

3)      numer WoPP;

4)      wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

5)      wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;

6)      podpis wnioskodawcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

7)      Ponadto (jeśli dotyczy):

8)      wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

9)      wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy.

Pełna procedura odwoławcza w zamieszczonym dokumencie poniżej.

Procedury odwoławcze

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • NK
  • Wykop
  • Gadu-Gadu
  • Blogger
  • MySpace
  • RSS

Zobacz także

Stowarzyszenie „Razem dla naszych dzieci” zakończyło realizację projektu pt. „Pomagam, bo lubię”

Stowarzyszenie „Razem dla naszych dzieci” zakończyło realizację projektu pt. „Pomagam, bo lubię”

    Stowarzyszenie „Razem dla naszych dzieci” 30 czerwca 2017 r. zakończyło realizację trwającego od 1

piątek, 7 Lipiec, 2017
Nabór wniosków na mikrodotacje P FIO WML 2

Nabór wniosków na mikrodotacje P FIO WML 2

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania jest Punktem Animacyjno-Doradczym P FIO Warmia Mazury Lokalnie

poniedziałek, 27 Marzec, 2017

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji