Wyszukaj na stronie
 Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki

Małe projekty

Strona główna » Archiwum konkursów » Małe projekty
Małe projekty

Konkursy na operację „Małe projekty” ogłaszane będą raz w roku . W jednego wniosku beneficjent może otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50 000 zł, z tym że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, 20%  wartości operacji pokrywa beneficjent (może być również w formie wkładu niefinansowego). Wnioskodawca w okresie realizacji całego Programu może otrzymać w sumie nie więcej niż 200 000 zł dofinansowania, natomiast osoby fizyczne i przedsiębiorcy nie więcej niż 50 000 zł. Operacja może być realizowana w jednym lub dwóch etapach. Zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 31 grudnia 2014 roku.

AKTUALNE NABORY

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które
nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów (nabór nr IV/2013/MP)

KONKURS TEMATYCZNY

 I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, w terminie od 16.12.2013 r. do 10.01.2014 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”,
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: leader.frrl.org.pl,

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl,

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: 

Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 35 punktów oraz spełniać minimum punktowe (tj. co najmniej 3 punkty) w kryteriach: 3.4, 3.6, 3.7 oraz 3.8.

V. Zakres tematyczny konkursu:

Miejsca lub obiekty aktywizacji społeczności lokalnej;

Szkolenia lub warsztaty podnoszące kwalifikacje i umiejętności mieszkańców.

1. Operacja musi być zgodna przynajmniej z jednym z zakresów tematycznych naboru.

2. Operacja musi być zgodna przynajmniej z jednym z poniższych celów:

a) cel ogólny: 2. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, cel szczegółowy: 2.1 Zwiększenie atrakcyjność turystycznej i bytowej terenów wiejskich, przedsięwzięcie: 2.1.1 „Mieszkać, zwiedzać, odpoczywać”;

b) cel ogólny: 3. Aktywizacja społeczności lokalnych, cel szczegółowy: 3.2 Poszerzenie oferty, przedsięwzięcie: 3.2.1 „Wiemy i potrafimy”.

 VI. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie Małych Projektów: 671 034,78 złotych.

 VII. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (089) 647 57 45, 795 409 827,
e-mail: leader@frrl.org.pl.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja_do_wniosku

Formularz_de_minimis

Instrukcja_do_oświadczenia

Kryteria do wyboru operacji

Oswiadczenie_do_oceny

Wniosek o wyprzedzające finansowanie

 

————————————————————————————————————————————————-

 NABÓR NA MAŁE PROJEKTY

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
(w ramach dodatkowych zadań)  na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów (nabór nr DZ/2013/MP)

 I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00  w terminie od 03.06.2013 r. do 21.06.2013 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”,
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: leader.frrl.org.pl,

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl,

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: 

Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 35 punkty oraz spełniać minimum punktowe (tj. co najmniej 3 punkty) w kryteriach: 3.3, 3.5, 3.6 oraz 3.7.

V. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie Małych Projektów: 500 000,00 złotych.

 VI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (089) 647 57 45, 795 409 827, e-mail: leader@frrl.org.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja_do_wniosku

Oswiadczenie_do_oceny

Instrukcja_do_oświadczenia_do_oceny

Kryteria_wyboru

Formularz_de_minimis 

Wyprz_fin_wopp_

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które
nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów (nabór nr I/2013/MP)

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00  w terminie od 18.02.2013 r. do 08.03.2013 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”,
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: leader.frrl.org.pl,

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl,

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: 

Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 35 punkty oraz spełniać minimum punktowe (tj. co najmniej 3 punkty) w kryteriach: 3.4, 3.6, 3.7 oraz 3.8.

V. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie Małych Projektów: 589 250,90 złotych.

VI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (089) 647 57 45, 795 409 827, e-mail: leader@frrl.org.pl.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku

MP_oswiadczenie_do_oceny_Kraina_DiP

MP_instrukcja_do_oświadczenia_do_oceny_Kraina_DiP

MP_kryteria_wyboru_Kraina_DiP

wyprz_fin_wopp_413_MP_6z

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ZAKOŃCZONE NABORY

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów (nabór nr II/2012/MP)

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00  w terminie od 07.05.2012 r. do 31.05.2012 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

 

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 35 punkty oraz spełniać minimum punktowe (tj. co najmniej 3 punkty) w kryteriach: 3.4, 3.6, 3.7 oraz 3.8.

 

V. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie Małych Projektów:

527 350,80 złotych.

 

VI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (089) 647 57 45, 795 409 827, e-mail: leader@frrl.org.pl.

 

 

Co to są „małe projekty”?

 Idea i rola „małych projektów”

 Cel „małego projektu”

 Cel dla małych projektów określony w PROW 2007-2013

 Przykład celu

……remont, wyposażenie oraz udostępnienie świetlicy wiejskiej”

……organizację imprezy pod nazwą „Turniej gospodyń”

1) osoba fizyczna, która jest:

2) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze np.:

Uwaga! Jeżeli w/w. instytucje działają na podstawie innych ustaw należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie.

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:

Jednostki organizacyjne, którym ustawy nie nadają zdolności prawnej np. :

1) Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,

np. zakup rowerów, bryczki

b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,

                np. kursy dla przedsiębiorców, szkolenia specjalistyczne, warsztaty z zakresu ginących zawodów np.: dla przyszłych kowali, tkaczek, garncarzy…

W ramach małych projektów nie można uzyskać wsparcia na prowadzenie szkoleń w zakresie następujących dziedzin:

Na stronie internetowej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) dostępna jest aktualna lista tematów szkoleń w ramach działania 111 zatwierdzonych do realizacji. Zadanie dotyczące szkoleń objęte wnioskiem w ramach małych projektów nie może pokrywać się z jakimkolwiek tematem szkoleń wymienionych powyżej oraz wymienionych w wykazie operacji ze strony internetowej www.fapa.org.pl.  Dodatkowo archiwalne wykazy będą zamieszczane na stronie internetowej MRiRW.

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów

              np. festyny, koncerty folklorystyczne, dożynki, zawody sportowe…

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

 

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych

np. przeglądy zespołów folklorystycznych, zespołów kultywujących sztukę dawną,

b) promocję lokalnej przedsiębiorczości

c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów

 

3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:

a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej

np.: budowa pomostów, budowa domków letniskowych na wynajem, budowa placu zabaw, zakup wyposażenia gospodarstwa agroturystycznego

Infrastruktura turystyczna -obiekty oraz urządzenia turystyczne, służące zaspokajaniu potrzeb związanych z bierną lub aktywną turystyką.

 

4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000

np. przywrócenie rodzimych lokalnych gatunków roślin, odtworzenie zabytkowych parków,  zabezpieczenie pomników przyrody, oznakowanie i rozpowszechnianie wiedzy o wartości i znaczeniu tych obiektów…

 

5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków

np. odnowienie kapliczek, pomników, zabytkowych ogrodzeń, bram, dzwonnic, mostków, altan…

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje

c) kultywowanie:
— miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów
— języka regionalnego i gwary
— tradycyjnych zawodów i rzemiosła

              np. zakup strojów dla KGW, zakup instrumentów muzycznych dla zespołu folklorystycznego

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania „Funkcjonowanie LGD”

 

6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:


a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych
b) promocję produktów lub usług lokalnych
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości”

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych
f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych (z wyłączeniem działalności rolniczej)

 

7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej

np. zakładanie kolektorów słonecznych, instalacji pozwalających na wykorzystanie energii geotermalnej, wiatrowej lub wodnej w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności na obszarze wiejskim

Odwoławcze posiedzenie Rady

W dniu 06.02.2014 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady, na którym rozpatrzono dziesięć odwołań w ramach działania „Małe Projekty”. Decyzja Rady jest ostateczna i wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia odwołania.

Poniżej listy wniosków wybranych i niewybranych do dofinansowania.

Do pobrania:

Lista-wnioskow-wybranych-w-ramach-naboru-IV-2013 po odwołaniach

Lista-wnioskow-niewybranych-w-ramach-naboru-IV-2013 po odwołaniach

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wyniki konkursu na Małe Projekty

W dniach 16-17.01.2014 r. odbyły się posiedzenia Rady na których dokonano oceny wniosków w ramach konkursu IV/2013/MP.

Do pobrania:

lista-niezgodnych z LSR-IV-2013

Lista-wnioskow-niewybranych-w-ramach-naboru-IV-2013

Lista-wnioskow-zgodnych-z-LSR-w-ramach-naboru-IV-2013

Lista-wnioskow-wybranych-w-ramach-naboru-IV-2013

 

Istnieje możliwość odwołania się od wyników oceny rady poprzez złożenie w Biurze LGD pisma w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia (decyduje data wpływu do biura). W biurze LGD można pobrać osobiście kserokopie kart oceny wniosków. Ewentualne odwołanie  do oceny Rady musi być merytorycznie uzasadnione; nie można odwoływać się  do nowych okoliczności, zdarzeń, sytuacji a jedynie opierać się na treści zawartej we wniosku i oświadczeniu.

 

Ze względu na możliwość odwołania się przez Beneficjentów lista wniosków wybranych do dofinansowania może ulec zmianie. Zaktualizowana lista wniosków zamieszczona zostanie w terminie do 5 dni od dnia, w którym upływa możliwość odwołania.

 

Zał. 3 do Regulaminu Rady aktualizacja 07.11.2013r.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Konkurs na Małe Projekty zakończony!

Dnia 10.01. 2014  r. upłynął termin składania wniosków w ramach działania Małe Projekty. Wpłynęły 43 wnioski.

Posiedzenia Rady zaplanowane są w dniach 16-17 styczeń 2014 r. i odbędzie się na nich ocena  złożonych wniosków. Wyniki oceny Rady zostaną umieszczone  na stronie internetowej najpóźniej do 22.01.2014 r.

 

Lista przyjętych-Małe Projekty IV 3013

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Odwoławcze posiedzenie Rady!!!

W dniu 24.07.2013 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady, na którym rozpatrzono cztery odwołania w ramach d „Małe Projekty”. Poniżej listy wniosków wybranych i niewybranych do dofinansowania.

Do pobrania:

Lista-wnioskow-niewybranych-ramach-naboru-DZ-2013-MP12 po odwołaniach

Lista-wnioskow-wybranych-w-ramach-naboru-DZ-2013-MP2 po odwołaniach

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

PONOWNA OCENA MAŁYCH PROJEKTÓW!!!

(dotyczy konkursy zakończonego 08.03.2013 r. – I/MP/2013)

 

W dniu 17 maja 2013 r. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadził czynności kontrolne w zakresie dokonywania wyboru operacji przez LGD, w ramach naboru nr I/2013/MP. Zalecenia pokontrolne wskazywały na konieczność ponownej oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

Do pobrania:

Lista-zgodnychu-I-2013-MP1 po kontrolii

Lista-wnioskow-wybranych-w-ramach-naboru-I-2013-MP1-po kontroli

Lista-wnioskow-niewybranych-w-ramach-naboru-I-2013-MP-ponowna ocena

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Konkurs Małe projekty zakończony

Dnia 21.06. 2013r.  zakończył się konkurs tzw. Małe projekty. Wpłynęły 41 wniosków.

Posiedzenie Rady przewidywane  jest w terminie 25-27 czerwiec 2013 r. na którym odbędzie się  ocena  złożonych wniosków. Wyniki oceny wniosków zostaną umieszczone najpóźniej do 03.07 na stronie internetowej.

Lista-wniosków-przyjętych-w-ramach-naboru-I-2013-MP-13 (3)

Lista-wnioskow-zgodnych-z-LSR-w-ramach-naboru-DZ-2013

Lista-wnioskow-wybranych-w-ramach-naboru-DZ-2013-MP

Lista-wnioskow-niewybranych–ramach-naboru-DZ-2013-MP1

Ze względu na możliwość odwołania się przez Beneficjentów lista wniosków wybranych do dofinansowania może ulec zmianie. Zaktualizowana lista wniosków zamieszczona zostanie w terminie do 5 dni od dnia, w którym upływa możliwość odwołania.

Jest możliwość odwołania się od wyników oceny poprzez złożenie w Biurze LGD pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W biurze LGD można pobrać osobiście kserokopie kart oceny wniosków. Ewentualne odwołanie musi być merytorycznie uzasadnione do oceny Rady; nie można odwoływać się  do nowych okoliczności, zdarzeń, sytuacji a jedynie opierać się na treści zawartej we wniosku i oświadczeniu.

 

Procedura Odwoławcza!!!

W dniu 18.04.2013 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. Wpłynęło 10 odwołań od decyzji Rady w sprawie oceny wniosków, w związku z tym wnioski te podlegały ponownej ocenie.

Z uwagi na powyższe zmianie uległa lista rankingowa wniosków wybranych i niewybranych do dofinansowania.

Lista-wnioskow-niewybranych-w-ramach-naboru-I-2013-MP zaktualizowana 17.04

Lista-wnioskow-wybranych-w-ramach-naboru-I-2013-MP zaktualizowana 17.04

——————————————————————————————————————————————————————–

Konkurs Małe projekty zakończony

Dnia 08.03. 2013r.  zakończył się konkurs tzw. Małe projekty. Wpłynęły 53 wnioski na łączną kwotę 1 580 771,15 zł natomiast limit środków wynosił

589  250,90 zł .

Posiedzenie Rady przewidywane  jest w terminie 20-22 marzec 2013 r. na którym odbędzie się  ocena  złożonych wniosków. Wyniki oceny wniosków zostaną umieszczone najpóźniej do 27 marca na stronie internetowej.

Lista-wniosków-przyjętych-w-ramach-naboru-I-2013-MP-1

Lista-wnioskow-zgodnych-z-LSR-w-ramach-naboru-I-2013-MP1

Lista-wnioskow-wybranych-w-ramach-naboru-I-2013-MP1

Lista-wnioskow-niewybranych-w-ramach-naboru-I-2013-MP

 

Ze względu na możliwość odwołania się przez Beneficjentów lista wniosków wybranych do dofinansowania może ulec zmianie. Zaktualizowana lista wniosków zamieszczona zostanie w terminie do 5 dni od dnia, w którym upływa możliwość odwołania.

Jest możliwość odwołania się od wyników oceny poprzez złożenie w Biurze LGD pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W biurze LGD można pobrać osobiście kserokopie kart oceny wniosków. Ewentualne odwołanie musi być merytorycznie uzasadnione do oceny Rady; nie można odwoływać się  do nowych okoliczności, zdarzeń, sytuacji a jedynie opierać się na treści zawartej we wniosku i oświadczeniu.

Zał. 1 do Regulaminu Rady – Procedura odwoławcza-aktualna

 

—————————-———————————————————————————

Konkurs Małe projekty zakończony

Dnia 31 maja zakończył się konkurs tzw. Małe projekty. Wpłynęło 45 wniosków na łączna kwotę  976 258, 88 zł

 

 

 

Wyniki konkursu!!!

W dniach 11.06 i 13.06.2012 r. odbyły się posiedzenia Rady, która dokonała oceny wniosków.

Ze względu na możliwość odwołania się przez Beneficjentów lista wniosków wybranych do dofinansowania może ulec zmianie. Zaktualizowana lista wniosków zamieszczona zostanie w terminie do 5 dni od dnia, w którym upływa możliwość odwołania.

Wnioskodawca o ewentualnych zmianach zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Lista wnioskow zgodnych z LSR 2012

Lista wnioskow wybranych 2012

lista wniosków niewybranych 2012

 

Procedura Odwoławcza!!!

W dniu 02.07.2012 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. Wpłynęło osiem odwołań od decyzji Rady w sprawie oceny wniosków, w związku z tym wnioski te podlegały ponownej ocenie.

Z uwagi na powyższe zmianie uległa lista rankingowa wniosków zgodnych z LSR oraz lista wniosków wybranych i niewybranych do dofinansowania.

 

Lista wnioskow zgodnych z LSR 2012aktualizacja

Lista wnioskow wybranych 2012aktualizacja

Lista wnioskow niewybranych 2012aktualizacja


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę