Gmina Łukta Gmina Ostróda Gmina Morąg Gmina Miłakowo Gmina Jonkowo Gmina Świątki Gmina Grunwald Gmina Dąbrówno
Florczaki Łukta Ostróda - Kraplewo Morąg Pałac Dohnów Gietrzwałd Jonkowo Miłakowo Włodowo Światki

O nas

 

W celu kontynuacji swoich dotychczasowych działań na obszarach wiejskich oraz zachowania ciągłości podejścia LEADER Związek Stowarzyszeń zainicjował utworzenie nowego Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki. Nowoutworzona Lokalna Grupa Działania jest kontynuacją działań Związku Stowarzyszeń, który realizował Lokalną Strategię Rozwoju „Krainy Drwęcy i Pasłęki” na lata 2007-2013 na  podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.  Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki zostało zarejestrowane 3 sierpnia 2015 r. Celem powstania LGD jest szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich na terenie jej działania oraz budowanie i rozwijanie partnerstwa trójsektorowego pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i instytucjami sektora publicznego w celu rozwoju obszaru objętego działaniem.  Organizacja swoją działalnością obejmuje 8 gmin: tj. Łukta, Morąg, Ostróda, Jonkowo, Światki, Miłakowo, Grunwald, Dąbrówno. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez wielokierunkową aktywizację społeczności lokalnej, promocję obszaru i optymalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Lokalna Grupa Działania Kraina Drwęcy i Pasłęki jest obszarem o wybitnych walorach turystycznych. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech krajobrazowych jest duży udział jezior i lasów. Jest to obszar typowo rolniczy, o znacznej lesistości i dużym bogactwie form fauny i flory. Występują tu ostoje lęgowe i przelotne ptactwa, znaczną część terenu LGD stanowią rezerwaty przyrody. Silne znaczenie dla krajobrazu mają rzeki Drwęca i Pasłęka oraz duża ilość jezior. Tereny te charakteryzują się czystym środowiskiem i zaliczane są do Zielonych Płuc Polski.  Najważniejszym dokumentem Stowarzyszenia jest Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 (LSR) . Zawiera ona najistotniejsze wytyczne działania LGD, a także cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia wpływające na rozwój obszarów wiejskich. Cele ogólne to:

 1. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla zachowania tożsamości obszaru, promocji i rozwoju lokalnego
 2. Wykorzystanie potencjału lokalnego przez sektor gospodarczy i rozwój zasobów rynku pracy w perspektywie zapotrzebowania na kadrę pracowniczą
 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie urządzeń i infrastruktury zaspokajającej potrzeby pierwszego rzędu oraz tworzących komfort zamieszkania
 4. Podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców

 

Skład osobowy Zarządu Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

 • Prezes – Wanda Łaszkowska
 • Wiceprezes – Aleksander Gawryluk
 • Skarbnik – Elżbieta Piotrak
 • Członek – Zofia Stankiewicz
 • Członek – Anna Próchnicka

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

 • Przewodnicząca – Katarzyna Orłowska
 • Wiceprzewodniczący –Grzegorz Wojciechowski
 • Członek – Dorota Perzanowska

Skład osobowy Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

 • Przewodnicząca -  Dorota Szczurowska (Gmina Dąbrówno)
 • Wiceprzewodniczący – Tomasz Faraś (Gmina Morąg)
 • Sekretarz – Magdalena Klukowska (Stowarzyszenie „Duma Taborza”)
 • Członek Rady -  Magdalena Muraszko (Gmina Ostróda)
 • Członek Rady -  Waldemar Szydlik (Gmina Grunwald)
 • Członek Rady  – Jarosław Milewski (Gmina Świątki)
 • Członek Rady  – Marcin Wiechowski  (Kwaśne Jabłko)
 • Członek Rady  – Leszek Domin  (Warmińskie Stowarzyszenie Strzeleckie Jonkowo)
 • Członek Rady  – Benedykt Puczkowski,
 • Członek Rady  – Krzysztof Kowalczyk,
 • Członek Rady  – Marlena Rogowska,
 • Członek Rady  – Jan Antochowski.

 

Lista partnerów i członków Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki

Lp. Nazwa partnera Imię i nazwisko reprezentanta Gmina Sektor
1 Gmina Dąbrówno Dorota Szczurowska Dąbrówno Publiczny
2 Gmina Grunwald Waldemar Szydlik Grunwald Publiczny
3 Gmina Jonkowo Dorota Perzanowska Jonkowo Publiczny
4 Gmina Łukta Elżbieta Piotrak Łukta Publiczny
5 Gmina Miłakowo Aleksander Gawryluk Miłakowo Publiczny
6 Gmina Morąg Tomasz Faraś Morąg Publiczny
7 Gmina Ostróda Magdalena Muraszko Ostróda Publiczny
8 Gmina Świątki Jarosław Milewski Świątki Publiczny
9 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły  Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci” Joanna Kaźmierska Dąbrówno Społeczny
10 Fundacja „Grunwald” Józef Podolak Grunwald Społeczny
11 Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego Joanna Posoch Jonkowo Społeczny
12 Ręką Dzieło Stowarzyszenie Ekologiczno Artystyczne Piotr Romanowski Jonkowo Społeczny
13 Warmińskie Stowarzyszenie Strzeleckie Jonkowo Leszek Domin Jonkowo Społeczny
14 Fundacja Rozwoju Regionu Łukta Wanda Łaszkowska Łukta Społeczny
15 Gminny Ludowy Klub Sportowy „Warmiak” w Łukcie Waldemar Toński Łukta Społeczny
16 Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie Katarzyna Orłowska Łukta Społeczny
17 Stowarzyszenie„Razem dla naszych dzieci” Magdalena Palińska Łukta Społeczny
18 Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” Magdalena Klukowska Łukta Społeczny
19 Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie Stanisław Banach Miłakowo Społeczny
20 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Małego Dziecka i Rodzinę „Pomost” Joanna Chodupska Morąg Społeczny
21 Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” Sylwia Wyszyńska Morąg Społeczny
22 Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich Grzegorz Wojciechowski Ostróda Społeczny
23 Stowarzyszenie Ogniwo Skolity Danuta Wycech Świątki Społeczny
24 Stowarzyszenie „Duma Taborza” Magdalena Klukowska Łukta Społeczny
25 Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna Marlena Rogowska poza obszarem Społeczny- poza obszarem
26 Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza Zofia Stankiewicz poza obszarem Społeczny- poza obszarem
27 Benedykt Puczkowski Benedykt Puczkowski Ostróda Mieszkaniec
28 Jan Antochowski Jan Antochowski Ostróda Mieszkaniec
29 Krzysztof Kowalczyk Krzysztof Kowalczyk Ostróda Mieszkaniec
30 Monika Kawiecka Monika Kawiecka Łukta Mieszkaniec
31 Ilona Grabowska Ilona Grabowska Łukta Mieszkaniec
32 Agnieszka Chudaś Agnieszka Chudaś Morąg Mieszkaniec
33 Marcin Mówiński Usługi Hotelarsko-Gastronomiczne „ZACISZE” Marcin Mówiński Dąbrówno Gospodarczy
34 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Zbigniew Rostkowski Zbigniew Rostkowski Grunwald Gospodarczy
35 Meble Szkolne Olsztyn Sp. z o.o. Janusz Greniuk Jonkowo Gospodarczy
36 Pod Taborskimi Sosnami Anna Próchnicka Anna Próchnicka Łukta Gospodarczy
37 Krzysztof Tomasz Firma „Prodrew” Krzysztof Tomasz Miłakowo Gospodarczy
38 Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „Norbud” Norbert Szulc Norbert Szulc Morąg Gospodarczy
39 „BiG” Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Puczkowska Grażyna Grażyna Puczkowska Ostróda Gospodarczy
40 Euroinwest Consulting Przemysław Ulaniuk Przemysław Ulaniuk Ostróda Gospodarczy
41 Marcin Wiechowski Kwaśne Jabłko Marcin Wiechowski Świątki Gospodarczy
42 Wydawnictwo Drwęca Ryszard Bogucki Ryszard Bogucki poza obszarem Gospodarczy – poza obszarem

 

 • Facebook
 • Twitter
 • NK
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Blogger
 • MySpace
 • RSS

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji