Wyszukaj na stronie
 Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki

O Stowarzyszeniu

Strona główna » O StowarzyszeniuW celu kontynuacji swoich dotychczasowych działań na obszarach wiejskich oraz zachowania ciągłości podejścia LEADER Związek Stowarzyszeń zainicjował utworzenie nowego Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki. Nowoutworzona Lokalna Grupa Działania jest kontynuacją działań Związku Stowarzyszeń, który realizował Lokalną Strategię Rozwoju „Krainy Drwęcy i Pasłęki” na lata 2007-2013 na  podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.  Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki zostało zarejestrowane 3 sierpnia 2015 r. Celem powstania LGD jest szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich na terenie jej działania oraz budowanie i rozwijanie partnerstwa trójsektorowego pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i instytucjami sektora publicznego w celu rozwoju obszaru objętego działaniem.  Organizacja swoją działalnością obejmuje 8 gmin: tj. Łukta, Morąg, Ostróda, Jonkowo, Światki, Miłakowo, Grunwald, Dąbrówno. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez wielokierunkową aktywizację społeczności lokalnej, promocję obszaru i optymalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Lokalna Grupa Działania Kraina Drwęcy i Pasłęki jest obszarem o wybitnych walorach turystycznych. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech krajobrazowych jest duży udział jezior i lasów. Jest to obszar typowo rolniczy, o znacznej lesistości i dużym bogactwie form fauny i flory. Występują tu ostoje lęgowe i przelotne ptactwa, znaczną część terenu LGD stanowią rezerwaty przyrody. Silne znaczenie dla krajobrazu mają rzeki Drwęca i Pasłęka oraz duża ilość jezior. Tereny te charakteryzują się czystym środowiskiem i zaliczane są do Zielonych Płuc Polski.  Najważniejszym dokumentem Stowarzyszenia jest Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 (LSR) . Zawiera ona najistotniejsze wytyczne działania LGD, a także cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia wpływające na rozwój obszarów wiejskich. Cele ogólne to:

  1. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla zachowania tożsamości obszaru, promocji i rozwoju lokalnego
  2. Wykorzystanie potencjału lokalnego przez sektor gospodarczy i rozwój zasobów rynku pracy w perspektywie zapotrzebowania na kadrę pracowniczą
  3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie urządzeń i infrastruktury zaspokajającej potrzeby pierwszego rzędu oraz tworzących komfort zamieszkania
  4. Podniesienie poziomu aktywności społecznej mieszkańców

Skład osobowy Zarządu Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

  • Prezes – Wanda Łaszkowska- sektor społeczny
  • Wiceprezes – Anna Próchnicka- sektor gospodarczy
  • Skarbnik – Lidia Marciniak- mieszkaniec
  • Członek – Zofia Stankiewicz- sektor społeczny
  • Członek – Daniel Drobisz- sektor publiczny

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Skład osobowy Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

  • Przewodnicząca –  Dorota Szczurowska (Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”)- sektor społeczny
  • Wiceprzewodniczący – Tomasz Faraś (Gmina Morąg)- sektor publiczny
  • Sekretarz – Magdalena Klukowska (Stowarzyszenie „Duma Taborza”)- sektor społeczny
  • Członek Rady –  Magdalena Muraszko (Gmina Ostróda)- sektor publiczny
  • Członek Rady –  Aneta Gołębiewska- Kądziela (Gmina Miłakowo)- sektor publiczny
  • Członek Rady  – Jarosław Milewski (Gmina Świątki)- sektor publiczny
  • Członek Rady  – Grzegorz Pasierowski (Usługi i Handel Akwarel Grzegorz Pasierowski)- sektor gospodarczy
  • Członek Rady  – Leszek Domin  (Warmińskie Stowarzyszenie Strzeleckie Jonkowo)- sektor społeczny
  • Członek Rady  – Benedykt Puczkowski- mieszkaniec
  • Członek Rady  – Krzysztof Kowalczyk- mieszkaniec
  • Członek Rady  – Marlena Rogowska- mieszkaniec
  • Członek Rady  – Jan Antochowski- mieszkaniec
  • Członek Rady- Jan Sokołowski (Ochotnicza Straż Pożarna w Gierzwałdzie)- sektor społeczny

Lista partnerów i członków Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki

Lp.Nazwa partneraImię i nazwisko reprezentantaGminaSektor
1Gmina DąbrównoPiotr ZwalińskiDąbrównoPubliczny
2Gmina GrunwaldAdam SzczepkowskiGrunwaldPubliczny
3Gmina JonkowoIzabela SzymczakJonkowoPubliczny
4Gmina ŁuktaElżbieta PiotrakŁuktaPubliczny
5Gmina MiłakowoKrzysztof SzulborskiMiłakowoPubliczny
6Gmina MorągTomasz FaraśMorągPubliczny
7Gmina OstródaMagdalena MuraszkoOstródaPubliczny
8Gmina ŚwiątkiJarosław MilewskiŚwiątkiPubliczny
9Miłakowski Dom Kultury w MiłakowieKatarzyna KrólakMiłakowoPubliczny
10Gminne Centrum Kulturalno – Biblioteczne w DąbrównieDaniel DrobiszDabrónoPubliczny
11Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły  Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”Dorota SzczurowskaDąbrównoSpołeczny
12Fundacja „Grunwald”Henryk KacprzykGrunwaldSpołeczny
13Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka OlędzkiegoJoanna PosochJonkowoSpołeczny
14Ręką Dzieło Stowarzyszenie Ekologiczno ArtystycznePiotr RomanowskiJonkowoSpołeczny
15Warmińskie Stowarzyszenie Strzeleckie JonkowoLeszek DominJonkowoSpołeczny
16Fundacja Rozwoju Regionu ŁuktaWanda ŁaszkowskaŁuktaSpołeczny
17Stowarzyszenie „Duma Taborza”Magdalena KlukowskaŁuktaSpołeczny
18Ochotnicza Straż Pożarna w ŁukcieKatarzyna OrłowskaŁuktaSpołeczny
19Ochotnicza Straż Pożarna w GierzwałdzieJan SokołowskiGrunwaldSpołeczny
20Ochotnicza Straż Pożarna w MiłakowieStanisław BanachMiłakowoSpołeczny
21Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”Ilona NiewiadomskaMorągSpołeczny
22Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz DylewskichGrzegorz WojciechowskiOstródaSpołeczny
23Stowarzyszenie Ogniwo SkolityDanuta WycechŚwiątkiSpołeczny
24Stowarzyszenie Klub Strzelecki Polskiego Związku Łowieckiego „Hubertus” GutkowoTadeusz Ratyńśkipoza obszaremSpołeczny- poza obszarem
25Zachodniomazurska Lokalna Organizacja TurystycznaPiotr Lisowskipoza obszaremSpołeczny- poza obszarem
26Warmińsko-Mazurska Izba RolniczaZofia Stankiewiczpoza obszaremSpołeczny- poza obszarem
27Benedykt PuczkowskiBenedykt PuczkowskiOstródaMieszkaniec
28Jan AntochowskiJan AntochowskiOstródaMieszkaniec
29Krzysztof KowalczykKrzysztof KowalczykOstródaMieszkaniec
30Marlena RogowskaMarlena RogowskaOstródaMieszkaniec
31Monika KawieckaMonika KawieckaŁuktaMieszkaniec
32Alicja PoluchaAlicja PoluchaŁuktaMieszkaniec
33Ilona GrabowskaIlona GrabowskaŁuktaMieszkaniec
34Maria LemanowiczMaria LemanowiczŁuktaMieszkaniec
35Agnieszka GorząchAgnieszka GorząchŁuktaMieszkaniec
36Lidia MarciniakLidia MarciniakŁuktaMieszkaniec
37Weronika WiktorowiczWeronika WiktorowiczŁuktaMieszkaniec
38Teresa KarpińskaTeresa KarpińskaŁuktaMieszkaniec
39 Meble Szkolne Olsztyn Sp. z o.o.Zbigniew PrzychodzkiJonkowoGospodarczy
40Krzysztof Tomasz Firma „Prodrew”Krzysztof TomaszMiłakowoGospodarczy
41Sadkowo Sp. z o.o. „Pałac Wojciechy” i „Dwór w Bieniaszach”Danuta BieleckaMiłakowoGospodarczy
42Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „Norbud” Norbert SzulcNorbert SzulcMorągGospodarczy
43Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Alicja” Alicja Kulesza-GulczyńskaAlicja Kulesza-GulczyńskaMorągGospodarczy
44„ELEWIT” Witold BojarWitold BojarOstródaGospodarczy
45Usługi Hydrauliczne Jarosław BartwickiJarosław BartwickiGrunwaldGospodarczy
46Marcin Wiechowski Kwaśne JabłkoMarcin WiechowskiŚwiątkiGospodarczy
47Marcin Mówiński Usługi Hotelarsko-Gastronomiczne „Zacisze”Marcin MówińskiDąbrównoGospodarczy
48Pod Taborskimi Sosnami Anna PróchnickaAnna PróchnickaŁuktaGospodarczy
49Usługi i Handel Akwarel Grzegorz PasierowskiGrzegorz PasierowskiŁuktaGospodarczy

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę