Wyszukaj na stronie
 Atrakcje turystyczne LGD

Odnowa i rozwój wsi

Strona główna » Archiwum konkursów » Odnowa i rozwój wsi
Odnowa i rozwój wsi

Celem działania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi to rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Dzięki inwestycjom realizowanym w zakresie niniejszego działania udaje się odnowić zabytkową zabudowę charakterystyczną dla tradycyjnego budownictwa wiejskiego, zmodernizować przestrzeń publiczną (chodniki, place zabaw, parki, rynki itp.) oraz unowocześniać i wyposażać obiekty kultury, placówki sportowe i rekreacyjne, jak również wspierać projekty związane z infrastrukturą turystyczna i promocją regionu.

Aktualne konkursy – Odnowa i rozwój wsi

Nabór  nr III/2014/ORW

Nabór nr DZ/2014/ORW
– dodatkowe zadania

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” (nabór nr III/2014/ORW)

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie od 14.07.2014 r. do 28.07.2014 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”,
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: leader.frrl.org.pl,

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl,

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

IV. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie „Odnowa i Rozwój Wsi” – 256 219,65 złotych.

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 32 punkty oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 3.4, 3.6, 3.7 oraz 3.8.

V. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl.

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” (nabór nr DZ/2014/ORW) – dodatkowe zadania

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie od 14.07.2014 r. do 28.07.2014 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”,
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: leader.frrl.org.pl,

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl,

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

IV. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie „Odnowa i Rozwój Wsi” – 320 893,77 złotych.

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 35 punkty oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 3.3, 3.5, 3.6 oraz 3.7.

 V. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (89) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl.

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Informacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Związkiem Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”.  Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumenty do pobrania:

Nabór  nr III/2014/ORW

 

Nabór DZ/2014/ORW
– dodatkowe zadania

 OiRW_informacja_o_naborze_Kraina_DiPOiRW_WOPP_Kraina_DiPOiRW_WOPP_instrukcja_Kraina_DiPOiRW_oswiadczenie_do_oceny_Kraina_DiPOiRW_kryteria_wyboru_Kraina_DiPOiRW_instrukcja_do_oświadczenia_do_oceny_Kraina_DiPOiRW_informacja_o_naborze_Kraina_DiP_DZOiRW_WOPP_Kraina_DiP_DZOiRW_WOPP_instrukcja_Kraina_DiP_DZOiRW_oswiadczenie_do_oceny_Kraina_DiP_DZOiRW_kryteria_wyboru_Kraina_DiP_DZOiRW_instrukcja_do_oświadczenia_do_oceny_Kraina_DiP_DZ

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Informacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  i Związkiem Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”.  Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 NABORY ZAKOŃCZONE

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
(nabór nr IV/2013/ORW)

KONKURS TEMATYCZNY

 I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00,  w terminie od 16.12.2013 r. do 10.01.2014 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”,
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: leader.frrl.org.pl,

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl,

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

 IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: 

Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 32 punkty oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 3.4, 3.6, 3.7 oraz 3.8.

 V. Zakres tematyczny konkursu:

Miejsca lub obiekty aktywizacji społeczności lokalnej;

Szkolenia lub warsztaty podnoszące kwalifikacje i umiejętności mieszkańców.

1. Operacja musi być zgodna przynajmniej z jednym z zakresów tematycznych naboru.

2. Operacja musi być zgodna przynajmniej z jednym z poniższych celów:

a) cel ogólny: 2. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, cel szczegółowy: 2.1 Zwiększenie atrakcyjność turystycznej i bytowej terenów wiejskich, przedsięwzięcie: 2.1.1 „Mieszkać, zwiedzać, odpoczywać”;

b) cel ogólny: 3. Aktywizacja społeczności lokalnych, cel szczegółowy: 3.2 Poszerzenie oferty, przedsięwzięcie: 3.2.1 „Wiemy i potrafimy”.

 VI. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie „Odnowa i rozwój wsi”: 418 296,08 złotych.

 VII. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (89) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja do wniosku

Oświadczenie do oceny przez radę

Instrukcja do Oświadczenie do oceny

Kryteria wyboru

 

—————————————————————————————————————————————————-

NABÓR NA ODNOWĘ I ROZWÓJ WSI

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
(w ramach dodatkowych zadań) na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (nabór nr DZ/2013/ORW)

 I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie od 03.06.2013 r. do 20.06.2013 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”,
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: leader.frrl.org.pl,

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl,

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

IV. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie „Odnowa i rozwój wsi” 1 085 799,85 złotych.

V. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: 

Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 35 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 3.3, 3.5, 3.6 oraz 3.7.

VI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (89) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

ORW -wniosek_o przyznanie pomocy

Instrukcja_do_wniosku

Oswiadczenie_do_oceny_

Instrukcja_do_oświadczenia_do_oceny

Kryteria_wyboru

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (nabór
nr I/2013/ORW)

 

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie od 18.02.2013 r. do 08.03.2013 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”,
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: leader.frrl.org.pl,

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl,

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

IV. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie „Odnowa i rozwój wsi” 1 235 287,00 złotych.

V.Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: 
Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 32 punkty oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 3.4, 3.6, 3.7 oraz 3.8.

VI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (89) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl.

Dokumenty do pobrania:

Odnowa wsi I 2013 ORW -wniosek

Odnowa wsi I 2013 ORW instrukcja

OiRW_oswiadczenie_do_oceny_Kraina_DiP

OiRW_instrukcja_do_oświadczenia_do_oceny_Kraina_DiP

OiRW_kryteria_wyboru_Kraina_DiP

—————————————————————————————————————————————————-

Beneficjenci działania:

 1. gmina;
 2. instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 4. organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kryteria dostępu:

Pomoc może być przyznana na projekty realizowane w miejscowościach należących do:

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 1. projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 2. projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
 3. projekt nie ma charakteru komercyjnego;
 4. w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;
 5. organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
 6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Forma i wysokość pomocy:

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 80% tych koszt. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji Programu. Wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa lub równa 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

Wyniki konkursu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach środków podstawowych i dodatkowych

W dniu 30.07.2014 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym została dokonana ocena wniosków w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi”.

Do pobrania:
Lista wybranych-Odnowa i rozwój wsi III-2014-ORW

Lista zgodnych-Odnowa i rozwój III-2014-ORW

Do pobrania:

Lista wybranych-Odnowa i rozwój DZ-2014-ORW

Lista zgodnych z LSR-Odnowa i rozwój DZ-2014-ORW

Istnieje możliwość odwołania się od wyników oceny poprzez złożenie w Biurze LGD pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia (decyduje data wpływu do biura LGD). W biurze LGD można pobrać osobiście kserokopie kart oceny wniosków.

Ewentualne odwołanie do oceny Rady musi być merytorycznie uzasadnione; nie można odwoływać się  do nowych okoliczności, zdarzeń, sytuacji a jedynie opierać się na treści zawartej we wniosku i oświadczeniu.

Zakończył się nabór na konkurs Odnowa i rozwój wsi w ramach środków podstawowych i dodatkowych

Dnia 28.07. 2014r.  zakończył się konkurs Odnowa i rozwój wsi w ramach środków podstawowych i dodatkowych.

Posiedzenie Rady przewidywane  jest w terminie 30 lipiec 2014 r. na którym odbędzie się  ocena  złożonych wniosków.

Lista przyjętych-Odnowa i rozwój wsi III-2014-ORW

Lista przyjętych-Odnowa i rozwój wsi DZ-2014-ORW

 

Wyniki konkursu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

W dniu 16.01.2014 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym została dokonana ocena wniosków w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi”.

Do pobrania:

Istnieje możliwość odwołania się od wyników oceny poprzez złożenie w Biurze LGD pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia (decyduje data wpływu do biura LGD). W biurze LGD można pobrać osobiście kserokopie kart oceny wniosków.

Ewentualne odwołanie do oceny Rady musi być merytorycznie uzasadnione; nie można odwoływać się  do nowych okoliczności, zdarzeń, sytuacji a jedynie opierać się na treści zawartej we wniosku i oświadczeniu.

Ze względu na możliwość odwołania się przez Beneficjentów lista wniosków wybranych do dofinansowania może ulec zmianie. Zaktualizowana lista wniosków zamieszczona zostanie w terminie do 5 dni od dnia, w którym upływa możliwość odwołania.

Konkurs na Odnowę i Rozwój Wsi zakończony!

Dnia 10.01. 2014  r. upłynął termin składania wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Wpłynęło 6 wniosków.

Posiedzenie Rady zaplanowane jest w dniu 16 styczeń 2014 r. i odbędzie się na nim ocena złożonych wniosków. Wyniki oceny Rady zostaną umieszczone  na stronie internetowej najpóźniej do 22.01.2014 r.

Lista przyjętych-Odnowa i rozwój wsi IV 2013

Wyniki konkursu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

W dniu 25.06.2013 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym została dokonana ocena wniosków w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi”.

Do pobrania:

lista-zgodnych z LSR-DZ-2013-ORW

lista-wybranych-DZ-2013-ORW

 

Ze względu na możliwość odwołania się przez Beneficjentów lista wniosków wybranych do dofinansowania może ulec zmianie. Zaktualizowana lista wniosków zamieszczona zostanie w terminie do 5 dni od dnia, w którym upływa możliwość odwołania.

Jest możliwość odwołania się od wyników oceny poprzez złożenie w Biurze LGD pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W biurze LGD można pobrać osobiście kserokopie kart oceny wniosków. Ewentualne odwołanie musi być merytorycznie uzasadnione do oceny Rady; nie można odwoływać się  do nowych okoliczności, zdarzeń, sytuacji a jedynie opierać się na treści zawartej we wniosku i oświadczeniu.

Zakończył się nabór na konkurs Odnowa i rozwój wsi

Dnia 20.06. 2013r.  zakończył się konkurs Odnowa i rozwój wsi. Wpłynęły 6 wniosków.

Posiedzenie Rady przewidywane  jest w terminie 25-27 czerwiec 2013 r. na którym odbędzie się  ocena  złożonych wniosków. Wyniki oceny wniosków zostaną umieszczone najpóźniej do 03.07 na stronie internetowej.

lista-przyjetych-I-2013-ORW

W dniu 08.03.2013r. zakończono nabór wniosków na konkurs Odnowa i rozwój wsi tj. I/2013/ORW .

Wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 1 485 884,00 zł natomiast limit zabezpieczonych środków wynosił 1 235 287,00 zł .

Posiedzenie Rady przewidywane  jest w terminie 20 marzec 2013 r. na którym odbędzie się  ocena  złożonych wniosków. Wyniki oceny wniosków zostaną umieszczone najpóźniej do 26 marca na stronie internetowej.

lista przyjętych wniosków w ramach naboru I/2013/ORW

W dniu 20.03.2013 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym została dokonana ocena wniosków w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi”.

Do pobrania:

lista wniosków-zgodnych z LSR-I-2013-ORW 

lista wniosków wybranych-I-2013-ORW

lista wniosków niewybranych-I-2013-ORW

Jest możliwość odwołania się od wyników oceny poprzez złożenie w Biurze LGD pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W biurze LGD można pobrać osobiście kserokopie kart oceny wniosków. Ewentualne odwołanie musi być merytorycznie uzasadnione do oceny Rady; nie można odwoływać się  do nowych okoliczności, zdarzeń, sytuacji a jedynie opierać się na treści zawartej we wniosku i oświadczeniu.

Zał. 1 do Regulaminu Rady – Procedura odwoławcza-aktualna

W dniu 26 listopada został zakończony nabór wniosków na konkurs Odnowa i rozwój wsi tj. III/2012/ORW.

Wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę 1 206 292,00 zł  natomiast limit zabezpieczonych środków finansowych wynosił 1 732 034,83 złotych.

Posiedzenie Rady przewidywane  jest w terminie 5-7 listopad 2012 r. na którym odbędzie się  ocena  złożonych wniosków. Wyniki oceny wniosków zostaną umieszczone najpóźniej do 9 listopada na stronie internetowej.

Poniżej znajduje się lista przyjętych wniosków.

Do pobrania:

lista-przyjetych-III-2012-ORW

W dniu 5-7.11.2012 r. odbyło się posiedzenie rady, na którym została dokonana ocena wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Do  pobrania:

lista wniosków zgodnych z LSR-III-2012-ORW

lista wniosków wybranych-III-2012-ORW


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę