Wyszukaj na stronie
 Gmina Grunwald

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Strona główna » Aktualności » Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia
w Łukcie ul. Mazurska 30, w dniu 21 grudnia 2015 r. o godzinie 1300.
W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się w tym samym dniu o godz.13 15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta,
  3. Zatwierdzenie porządku obrad,
  4. Zatwierdzenie zmian w statucie- podjęcie uchwały,
  5. Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020,
  6. Zatwierdzenie regulaminów dla poszczególnych organów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki:

a)    Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,

b)   Regulaminu Działania Zarządu Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,

c)    Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,

d)   Regulaminu pracy Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,

7. Zatwierdzenie dokumentów związanych z naborami ogłoszonymi przez LGD.:

a)    „Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD”

b)    „Procedura wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli”,

c)    „Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki”

d)    „Kryteria wyboru i oceny grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki”

8. Zatwierdzenie formularza sprawozdania finansowego,

9. Wybór władz organu decyzyjnego Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,

10. Sprawy bieżące,

11. Zamknięcie posiedzenia.


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę