Gmina Łukta Gmina Ostróda Gmina Morąg Gmina Miłakowo Gmina Jonkowo Gmina Świątki Gmina Grunwald Gmina Dąbrówno
Florczaki Łukta Ostróda - Kraplewo Morąg Pałac Dohnów Gietrzwałd Jonkowo Miłakowo Włodowo Światki

Wyniki konkursów

Łukta, dnia 29.07.2022 r.

 

W dniu 28 lipca 2022 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 23/2022 w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej. Limit dostępnych środków w naborze 290 128,78 euro (1 160 515,12 zł po indykatywnym kursie 4,00 zł).

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:
Lista obecności Członków Rady
Lista wyłączeń Członków Rady
Rejestr interesów Członków Rady

Protokół Nr 5/2022

Wyniku konkursu 23/2022
Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 23/2022 w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej.

Lista operacji niewybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 23/2022 w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej

 

Łukta, dnia 11.07.2022 r.

W dniach 06-07 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki. Podczas posiedzenia Członkowie dokonali oceny wniosków w ramach następujących naborów:

 • 22/2022 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Limit dostępnych środków 367 508,12 euro (1 470 032,48 zł po indykatywnym kursie 4 zł);
 • 23/2022 w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej. Limit dostępnych środków w naborze: 290 128,78 euro (1 160 515,12 zł po indykatywnym kursie 4 zł)

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Protokół Nr 3/2022 z dnia 06 lipca 2022 r. z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Lista obecności członków Rady na posiedzeniu w dniu 06 lipca 2022 r.

Lista członków Rady wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu 22/2022

Rejestr interesu członków organu decyzyjnego z dnia 06 lipca 2022 r.

Lista członków Rady wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu 23/2022

Protokół Nr 4/2022 z dnia 07 lipca 2022 r. z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Lista obecności członków Rady na posiedzeniu w dniu 07 lipca 2022 r.

Rejestr interesu członków organu decyzyjnego z dnia 07 lipca 2022 r.

 

Wyniki konkursu 22/2022

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy- konkurs 22/2022

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki- konkurs 22/2022

 

Wyniki konkursu 23/2022

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy- konkurs 23/2022

Lista operacji niezgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy- konkurs 23/2022

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki- konkurs 23/2022

Lista operacji niewybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki- konkurs 23/2022

 

 

Łukta, dnia 24.05.2022 r.

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 23/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Lista przyjętych wniosków w ramach konkursu 23-2022

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 22/2022 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu 22-2022

 

 

Łukta, dnia 12.10.2021 r.

W dniu 12 października 2021 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w następującym naborze;

 • w ramach konkursu 16/2021: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Limit dostępnych środków w naborze 50 000,00 euro (200 000,00 zł po indykatywnym kursie 4,00 zł).

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:
Lista obecności Członków Rady
Lista członków Rady wyłączonych od oceny 16-2021
Protokół nr 14/2021

Wyniku konkursu 16/2021
Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 16-2021

 

Łukta, dnia 16.09.2021 r.

W dniu 16 września 2021 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w następujących naborach:

 • w ramach konkursu 21/2021: podejmowanie działalności gospodarczej. Limit dostępnych środków w naborze 296 204,52 euro (1 184 818,08 zł po indykatywnym kursie 4,00 zł).
 • w ramach konkursu 16/2021: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Limit dostępnych środków w naborze 50 000,00 euro (200 000,00 zł po indykatywnym kursie 4,00 zł).
Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:
Rejestr interesów członków Rady
Lista obecności członków Rady
Lista członków Rady wyłączonych od oceny 16/2021
Lista członków Rady wyłączonych z oceny 21/2021
Protokół nr 13/2021
Wyniku konkursu 16/2021
Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 16/2021
Wyniki konkursu 21/2021
Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 21/2021
Lista operacji niewybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 21/2021

Łukta, dnia 06.09.2021 r.

W dniu 01 września 2021 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w następujących naborach:

 • w ramach konkursu 21/2021: podejmowanie działalności gospodarczej. Limit dostępnych środków w naborze: 296 204,52 euro (1 184 818,08 zł po indykatywnym kursie 4,00 zł).
 • w ramach konkursu 19/2021: powierzenie grantów. Limit dostępnych środków w naborze: 62 061,02 euro (248 244,08 złotych po indykatywnym kursie 4,00 zł).
Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:
Rejestr interesów członków Rady
Lista obecności członków Rady
Lista członków wyłączonych od oceny 19-2021
Lista członków Rady wyłączonych od oceny 21-2021
Protokół 12-2021
Wyniki konkursu 19/2021:
Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach konkursu 19-2021
Wyniki konkursu 21/2021:
Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach konkursu 21-2021

 

Łukta, dnia 10.08.2021 r.

W dniu 06 sierpnia 2021 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w następujących naborach:

 • w ramach konkursu 21/2021: podejmowanie działalności gospodarczej. Limit dostępnych środków w naborze: 296 204,52 euro (1 184 818,08 zł po indykatywnym kursie 4,00 zł).
 •  w ramach konkursu 19/2021: powierzenie grantów. Limit dostępnych środków w naborze: 62 061,02 euro (248 244,08 złotych po indykatywnym kursie 4,00 zł).
 • w ramach konkursu 16/2021: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Limit dostępnych środków w naborze: 50 000,00 euro (200 000,00 zł po indykatywnym kursie 4,00 zł)

  Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Wyniki konkursu 21/2021:

 Wyniki konkursu 19/2021:

   
Wyniki konkursu 16/2021:

 

 

Łukta, dn. 16.07.2021 r.

W dniach 09.07.2021 r. i 12.07.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki. Podczas posiedzenia Członkowie Rady dokonali oceny wniosków w ramach naboru 21/2021 w zakresie: Podejmowania działalności gospodarczej. Limit dostępnych środków w naborze: 296 204,52 euro (1 184 818,08 zł po indykatywnym kursie 4 zł).

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzeń Rady:

Protokół nr 9 z dnia 09 lipca 2021 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Lista obecności Członków Rady na posiedzeniu w dniu 9.07.2021

Lista Członków Rady wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu nr 21/2021

Rejestr interesów członków organu decyzyjnego w dniu 9.07.2021

Protokół Nr 10/2021 z dnia 12 lipca 2021 z posiedzenia Rady

Lista obecności Członków Rady na posiedzeniu w dniu 12.07.2021 r.

Rejestr interesów członków organu decyzyjnego z dnia 12.07.2021 r.

 

Wyniki konkursu:

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy- konkurs 21/2021

Lista operacji niezgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy- konkurs 21/2021

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki-konkurs 21/2021

Lista operacji niewybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 21/2021

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Łukta, dn.13.07.2021 r.

Dnia 08 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki. Podczas posiedzenia Członkowie dokonali oceny wniosków w ramach następujących naborów:

 • 16/2021 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Limit dostępnych środków 50.000,00 euro (200.000,00 zł po indykatywnym kursie 4 zł);
 • 17/2021 w zakresie: Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych walorów przyrodniczych i kulturalnych. Limit dostępnych środków w naborze: 12 500,00 euro (50.000,00 zł po indykatywnym kursie 4 zł)
 • 18/2021 w zakresie: ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowych, zachowanie niematerialnego dziedzictwa historycznego obszaru LSR. Limit dostępnych środków w naborze- 88 660,77 euro (354 643,08 złotych    po indykatywnym kursie 4 zł);
 • 19/2021 o powierzenie grantów w zakresie: analizy i opracowania dotyczące rozwoju turystyki na obszarze LGD, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Rozwój obiektów stanowiących ogólnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną. Limit dostępnych środków w naborze-62 061,02 euro (248 244,08 zł);
 • 20/2021 w zakresie: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. Limit dostępnych środków w naborze- 75 000,00 euro (300 000,00 zł po indykatywnym kursie 4 zł)

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Lista obecności Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 08.07.2021 r

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 08 lipca 2021 r.

Rejestr interesów członków organu decyzyjnego

Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu nr 16/2021

Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu nr 17/2021

Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu nr 18/2021

Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu nr 19/2021

Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu nr 20/2021

WYNIKI KONKURSÓW:

Konkurs nr 16/2021

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy- konkurs nr 16/2021

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 16/2021

Konkurs nr 17/2021

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy- konkurs nr 17/2021

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 17/2021

Konkurs nr 18/2021

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy- konkurs nr 18/2021

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 18/2021

Lista operacji niewybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 18/2021

Konkurs nr 19/2021

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy – konkurs 19/2021

Lista operacji niezgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy – konkurs nr 19/2021

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 19/2021

Lista operacji niewybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 19/2021

Konkurs nr 20/2021

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy- konkurs nr 20/2021

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 20/2021

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, 26.05.2021 r.

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, informujemy o tym, że podmioty inne niż LGD nie zgłosiły zamiaru realizacji operacji własnej pn. „Inicjatywy aktywizujące mieszkańców Krainy Drwęcy i Pasłęki”.

————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, 17.05.2021 r.

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 16/2021 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Lista przyjętych wniosków w ramach 16/2021

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 18/2021 w zakresie: Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowych; zachowanie niematerialnego dziedzictwa historycznego obszaru LSR

Lista przyjętych wniosków w ramach naboru 18/2021

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 19/2021 w zakresie powierzenie grantów

Lista przyjętych wniosków w ramach naboru 19/2021

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 20/2021 w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Lista przyjętych wniosków w ramach naboru 20/2021

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 21/2021 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Lista przyjętych wniosków w ramach naboru 21/2021

 

————————————————————————————————————————————————————————-

 

Łukta 28.08.2020 r.

Dnia 26 sierpnia 2020 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniła wnioski w ramach naboru 15/2020  o powierzenie grantów w następujących zakresach: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej; rozwój obiektów stanowiących ogólnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną; oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa kulturowego i historycznego wraz z jego promocją; tworzenie edukacyjnych centrów ekologicznych i przyrodniczych.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Lista obecności Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu 26.08.2020 r.

Rejestr interesów członków organu decyzyjnego Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 26.08.2020 r.

Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu nr 15/2020

Protokół Nr 7/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 15/2020

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy, z Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 oraz z Programem w ramach konkursu nr 15/2020

Lista operacji niewybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 15/2020

Lista operacji niezgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy, z Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 oraz z Programem w ramach konkursu nr 15/2020

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, dn. 29.07.2020 r.

Lista przyjętych wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu 15/2020

Lista przyjętych wniosków o powierzanie grantów 15/2020

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Łukta, dn. 24.10.2019 r.

W dniu 18 października 2019 r. odbyła się ponowna procedura odwoławcza Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 12/2019: podejmowanie działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Lista operacji wybranych do finansowania przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w wyniku przeprowadzonej ponownej procedury odwoławczej w ramach konkursu 12/2019

Rejestr interesów członków organu decyzyjnego Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 18 października 2019 r.

Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu nr 12/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Lista obecności Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 18 października 2019 r.

Protokół Nr 6/2019 z dnia 18 października 2019 r. z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, dn. 20.09.2019 r.

W dniu 17 września 2019 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 12/2019: podejmowanie działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach konkursu 12/2019

Rejestr interesów członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 17 września 2019 r.

Lista członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu 12/2019

Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 17 września 2019 r.

Protokół Nr 5/2019 z dnia 17 września 2019 r. z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, dn. 28.08.2019 r.

W dniach 22-23 sierpnia 2019 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniała wnioski w następujących zakresach: podejmowanie działalności gospodarczej- konkurs 12/2019 oraz tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych- konkurs 13/2019.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy, z LSR Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 oraz z Programem w ramach konkursu 12/2019

Lista operacji niezgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy, z LSR Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 oraz z Programem w ramach konkursu 12/2019

Lista operacji niewybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 12/2019

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 12/2019

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy, z LSR Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 oraz z Programem w ramach konkursu 13/2019

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 13/2019

Rejestr interesów członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2019 r.

rejestr interesów członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2019 r.

Lista członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu 12/2019

Lista członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłeki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu 13/2019

Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2019 r.

Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dniu 23 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr 3/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Protokół Nr 4/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

 

 

Łukta, dn. 29.07.2019 r.

Lista przyjętych wniosków w ramach konkursu 13/2019 w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

lista przyjętych wniosków konkurs nr 13-2019

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, dn. 29.07.2019 r.

Lista przyjętych wniosków w ramach konkursu 12/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

lista przyjętych wniosków konkurs nr 12-2019

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta 18.12.2018 r.

Dnia 10 grudnia 2018 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniła wnioski w ramach naboru 10/2018  dotyczącego powierzenia grantu w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz nabór nr 11/2018 operacje własne.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Lista wybranych wniosków w ramach konkursu 10/2018

Lista grantów zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków, zgodnych z LSR i zgodnych z Programem w ramach konkursu nr 10/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem, zgodnych z LSR i Programem operacje własne

Lista wybranych operacji własnych ramach naboru 11/2018

Rejestr interesów członków organu decyzyjnego

Lista obecności członków organu decyzyjnego na posiedzeniu

Protokół NR 2/2018 z posiedzenia Rady

Lista wyłączeń nabór 10-2018

Lista wyłączeń nabór 11-2018

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, 27.11.2018 r.

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, informujemy o tym, że podmioty inne niż LGD nie zgłosiły zamiaru realizacji operacji własnej pn. „Aktywnie, smacznie i lokalnie- promocja regionu Krainy Drwęcy i Pasłęki”.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, 26.11.2018 r.

Lista przyjętych wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu 10/2018

Lista wniosków przyjętych o powierzenie grantów 10-2018

 

Łukta, 11.01.2018 r.

W dniu 8 stycznia 2018 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniała wnioski o powierzenie grantu w zakresie: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Dokumenty z posiedzenia Rady:

Protokół 08.01.2018

rejestr interesów 08.01.2018 r

lista obecności 08.01.2018

lista wyłączeń 08.01.2018

Lista wniosków zgodnych 9.2017

Lista wniosków niezgodnych 9.2017

Lista wniosków wybranych 9.2017

Lista wniosków niewybranych 9.2017

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, 22.12.2017 r.

Lista przyjętych wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu nr 9/2017

Lista wniosków przyjętych 9/ 2017

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Łukta, 20.12.2017 r.

W dniu 15 grudnia 2017 r. obyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

rejestr interesów 15.12.2017

protokół 15.12.2017

Lista zgodnych 5 2017

lista wyłączeń 15.12.2017

lista wybranych 6.2017

lista wybranych 5.2017

Lista obecności 15.12.2017

lista niewybranych 6 2017

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Łukta, 08.11.2017 r.

W dniu 3 października 2017 r. obyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Lista wniosków wybranych po protestach 5 2017

Lista wniosków wybranych po protestach 6 2017

Lista wyłączeń 03 11 2017 konkurs 5_P2017

Lista wyłączeń 03 11 2017 konkurs 6_P2017

Protokół 03 11 2017

Rejestr interesu 03 11 2017

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

W dniach 9-11 października 2017 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniała wnioski w następujących zakresach: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Dokumenty z posiedzeń Rady:

protokół z posiedzenia 09 10 2017

protokół z posiedzenia 10 10 2017

protokół z posiedzenia 11 10 2017

rejestr interesów z dnia 09 10 2017

rejestr interesów z dnia 10 10 2017

rejestr interesów z dnia 11 10 2017

Lista wyłączeń nabór 5 2017

Lista wyłączeń nabór 6 2017

Lista wyłączeń nabór 7 2017

Lista wyłączeń nabór 8 2017

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu  5/2017  w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej (26.09.2017 r., godz. 11.50)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu  6/2017  w zakresie rozwoju przedsiębiorczości  (26.09.2017 r., godz. 11.53)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu  7/2017  w zakresie:  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  (26.09.2017 r., godz. 11.55)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu  8/2017  w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego  (26.09.2017 r., godz. 11.58)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lista wniosków przyjętych w ramach naboru 1/2016  podejmowanie działalności gospodarczej: 

11 styczeń 2017 r.
Dnia 10 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym zaktualizowano listy wniosków w ramach naboru 1/2016  podejmowanie działalności gospodarczej. Zmiany naniesione przez Radę nie miały wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Lista wniosków przyjętych w ramach naboru 2/2016 rozwijanie działalności gospodarczej: 

11 styczeń 2017 r.
Dnia 10 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym zaktualizowano listy wniosków w ramach naboru  2/2016 rozwijanie działalności gospodarczej. Zmiany naniesione przez Radę nie miały wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.
20.02.2017 r.
W dniu 16.02.2017 r odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym został ponownie rozpatrzony wniosek 2/2016/13.
Decyzja Rady nie ma wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.
Protokół nr 6 Rada
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Lista wniosków przyjętych w ramach naboru 3/2016 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: 

11 styczeń 2017 r.
Dnia 10 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym zaktualizowano listy wniosków w ramach naboru 3/2016 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zmiany naniesione przez Radę nie miały wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lista wniosków przyjętych w ramach naboru 4/2016  budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych: 

 

11 styczeń 2017 r.

Dnia 10 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym zaktualizowano listy wniosków w ramach naboru 4/2016  budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Zmiany naniesione przez Radę nie miały wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • NK
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Blogger
 • MySpace
 • RSS

Zobacz także

Zakresy wsparcia

Zakresy wsparcia

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych

piątek, 30 Wrzesień, 2016
Aktualne nabory

Aktualne nabory

Aktualne nabory 22.04.2022 r., godz. 10:52 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 23/2022 Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i

czwartek, 6 Październik, 2016

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji