Gmina Łukta Gmina Ostróda Gmina Morąg Gmina Miłakowo Gmina Jonkowo Gmina Świątki Gmina Grunwald Gmina Dąbrówno
Florczaki Łukta Ostróda - Kraplewo Morąg Pałac Dohnów Gietrzwałd Jonkowo Miłakowo Włodowo Światki

Wyniki konkursów

Łukta 28.08.2020 r.

Dnia 26 sierpnia 2020 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniła wnioski w ramach naboru 15/2020  o powierzenie grantów w następujących zakresach: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej; rozwój obiektów stanowiących ogólnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną; oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa kulturowego i historycznego wraz z jego promocją; tworzenie edukacyjnych centrów ekologicznych i przyrodniczych.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Lista obecności Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu 26.08.2020 r.

Rejestr interesów członków organu decyzyjnego Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 26.08.2020 r.

Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu nr 15/2020

Protokół Nr 7/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 15/2020

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy, z Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 oraz z Programem w ramach konkursu nr 15/2020

Lista operacji niewybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 15/2020

Lista operacji niezgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy, z Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 oraz z Programem w ramach konkursu nr 15/2020

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, dn. 29.07.2020 r.

Lista przyjętych wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu 15/2020

Lista przyjętych wniosków o powierzanie grantów 15/2020

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Łukta, dn. 24.10.2019 r.

W dniu 18 października 2019 r. odbyła się ponowna procedura odwoławcza Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 12/2019: podejmowanie działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Lista operacji wybranych do finansowania przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w wyniku przeprowadzonej ponownej procedury odwoławczej w ramach konkursu 12/2019

Rejestr interesów członków organu decyzyjnego Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 18 października 2019 r.

Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu nr 12/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Lista obecności Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 18 października 2019 r.

Protokół Nr 6/2019 z dnia 18 października 2019 r. z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, dn. 20.09.2019 r.

W dniu 17 września 2019 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 12/2019: podejmowanie działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach konkursu 12/2019

Rejestr interesów członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 17 września 2019 r.

Lista członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu 12/2019

Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 17 września 2019 r.

Protokół Nr 5/2019 z dnia 17 września 2019 r. z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, dn. 28.08.2019 r.

W dniach 22-23 sierpnia 2019 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniała wnioski w następujących zakresach: podejmowanie działalności gospodarczej- konkurs 12/2019 oraz tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych- konkurs 13/2019.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy, z LSR Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 oraz z Programem w ramach konkursu 12/2019

Lista operacji niezgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy, z LSR Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 oraz z Programem w ramach konkursu 12/2019

Lista operacji niewybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 12/2019

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 12/2019

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy, z LSR Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 oraz z Programem w ramach konkursu 13/2019

Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 13/2019

Rejestr interesów członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2019 r.

rejestr interesów członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2019 r.

Lista członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu 12/2019

Lista członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłeki wyłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu 13/2019

Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2019 r.

Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dniu 23 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr 3/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Protokół Nr 4/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

 

 

Łukta, dn. 29.07.2019 r.

Lista przyjętych wniosków w ramach konkursu 13/2019 w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

lista przyjętych wniosków konkurs nr 13-2019

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, dn. 29.07.2019 r.

Lista przyjętych wniosków w ramach konkursu 12/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

lista przyjętych wniosków konkurs nr 12-2019

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta 18.12.2018 r.

Dnia 10 grudnia 2018 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniła wnioski w ramach naboru 10/2018  dotyczącego powierzenia grantu w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz nabór nr 11/2018 operacje własne.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Lista wybranych wniosków w ramach konkursu 10/2018

Lista grantów zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków, zgodnych z LSR i zgodnych z Programem w ramach konkursu nr 10/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem, zgodnych z LSR i Programem operacje własne

Lista wybranych operacji własnych ramach naboru 11/2018

Rejestr interesów członków organu decyzyjnego

Lista obecności członków organu decyzyjnego na posiedzeniu

Protokół NR 2/2018 z posiedzenia Rady

Lista wyłączeń nabór 10-2018

Lista wyłączeń nabór 11-2018

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, 27.11.2018 r.

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, informujemy o tym, że podmioty inne niż LGD nie zgłosiły zamiaru realizacji operacji własnej pn. „Aktywnie, smacznie i lokalnie- promocja regionu Krainy Drwęcy i Pasłęki”.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, 26.11.2018 r.

Lista przyjętych wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu 10/2018

Lista wniosków przyjętych o powierzenie grantów 10-2018

 

Łukta, 11.01.2018 r.

W dniu 8 stycznia 2018 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniała wnioski o powierzenie grantu w zakresie: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Dokumenty z posiedzenia Rady:

Protokół 08.01.2018

rejestr interesów 08.01.2018 r

lista obecności 08.01.2018

lista wyłączeń 08.01.2018

Lista wniosków zgodnych 9.2017

Lista wniosków niezgodnych 9.2017

Lista wniosków wybranych 9.2017

Lista wniosków niewybranych 9.2017

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Łukta, 22.12.2017 r.

Lista przyjętych wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu nr 9/2017

Lista wniosków przyjętych 9/ 2017

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Łukta, 20.12.2017 r.

W dniu 15 grudnia 2017 r. obyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

rejestr interesów 15.12.2017

protokół 15.12.2017

Lista zgodnych 5 2017

lista wyłączeń 15.12.2017

lista wybranych 6.2017

lista wybranych 5.2017

Lista obecności 15.12.2017

lista niewybranych 6 2017

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Łukta, 08.11.2017 r.

W dniu 3 października 2017 r. obyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Lista wniosków wybranych po protestach 5 2017

Lista wniosków wybranych po protestach 6 2017

Lista wyłączeń 03 11 2017 konkurs 5_P2017

Lista wyłączeń 03 11 2017 konkurs 6_P2017

Protokół 03 11 2017

Rejestr interesu 03 11 2017

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

W dniach 9-11 października 2017 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniała wnioski w następujących zakresach: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Dokumenty z posiedzeń Rady:

protokół z posiedzenia 09 10 2017

protokół z posiedzenia 10 10 2017

protokół z posiedzenia 11 10 2017

rejestr interesów z dnia 09 10 2017

rejestr interesów z dnia 10 10 2017

rejestr interesów z dnia 11 10 2017

Lista wyłączeń nabór 5 2017

Lista wyłączeń nabór 6 2017

Lista wyłączeń nabór 7 2017

Lista wyłączeń nabór 8 2017

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu  5/2017  w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej (26.09.2017 r., godz. 11.50)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu  6/2017  w zakresie rozwoju przedsiębiorczości  (26.09.2017 r., godz. 11.53)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu  7/2017  w zakresie:  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  (26.09.2017 r., godz. 11.55)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu  8/2017  w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego  (26.09.2017 r., godz. 11.58)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lista wniosków przyjętych w ramach naboru 1/2016  podejmowanie działalności gospodarczej: 

11 styczeń 2017 r.
Dnia 10 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym zaktualizowano listy wniosków w ramach naboru 1/2016  podejmowanie działalności gospodarczej. Zmiany naniesione przez Radę nie miały wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Lista wniosków przyjętych w ramach naboru 2/2016 rozwijanie działalności gospodarczej: 

11 styczeń 2017 r.
Dnia 10 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym zaktualizowano listy wniosków w ramach naboru  2/2016 rozwijanie działalności gospodarczej. Zmiany naniesione przez Radę nie miały wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.
20.02.2017 r.
W dniu 16.02.2017 r odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym został ponownie rozpatrzony wniosek 2/2016/13.
Decyzja Rady nie ma wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.
Protokół nr 6 Rada
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Lista wniosków przyjętych w ramach naboru 3/2016 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: 

11 styczeń 2017 r.
Dnia 10 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym zaktualizowano listy wniosków w ramach naboru 3/2016 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zmiany naniesione przez Radę nie miały wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lista wniosków przyjętych w ramach naboru 4/2016  budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych: 

 

11 styczeń 2017 r.

Dnia 10 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym zaktualizowano listy wniosków w ramach naboru 4/2016  budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Zmiany naniesione przez Radę nie miały wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • NK
  • Wykop
  • Gadu-Gadu
  • Blogger
  • MySpace
  • RSS

Zobacz także

Aktualne nabory

Aktualne nabory

24.06.2020 r., godz. 12:40 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 15/2020 Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje

czwartek, 6 Październik, 2016
Zakresy wsparcia

Zakresy wsparcia

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych

piątek, 30 Wrzesień, 2016

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji