Gmina Łukta Gmina Ostróda Gmina Morąg Gmina Miłakowo Gmina Jonkowo Gmina Świątki Gmina Grunwald Gmina Dąbrówno
Florczaki Łukta Ostróda - Kraplewo Morąg Pałac Dohnów Gietrzwałd Jonkowo Miłakowo Włodowo Światki

Zapraszamy do zapoznania się z oferą

Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
z siedzibą w Łukcie

ogłasza konkurs na stanowisko pracy:

Referent ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Dobra znajomość obszaru LSR,
 3. Wykształcenie min. średnie (pożądane wyższe),
 4. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 6. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania pożądane:

1. Znajomość problematyki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów   Wiejskich oraz funkcjonowania LGD,

2. Roczny staż pracy na podobnym stanowisku,

3. Znajomość dokumentów programowych: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w zakresie działań dotyczących LGD:

a) Oś 3 – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz odnowa i rozwój wsi,

b) Oś 4 – LEADER,

4. Umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych i sprawozdawczych w zakresie realizacji projektów.

5. Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,

6. Prawo jazdy kat. „B”,

7. Wskazana znajomość zasad tworzenia, aktualizacji i ewaluacji dokumentów strategicznych,

8. Wskazana znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, niemiecki, francuski) w stopniu komunikatywnym.

 

KANDYDAT NA WYBRANE STANOWISKO MUSI SPEŁNIĆ WYMAGANIA NIEZBĘDNE.

 


Zakres wykonywanych zadań:

1. Monitoring i aktualizacja LSR,

2. Ewaluacja LSR,

3. Sporządzanie sprawozdań w ramach LSR,

4. Bieżący monitoring i ewaluacja. poszczególnych projektów realizowanych
w ramach działania 413,

5. Realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Zarządu.

 

Dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy, cv, list motywacyjny,

2. Kserokopia dowodu osobistego oraz prawa jazdy (jeśli kandydat posiada),

3. Kserokopia dyplomu ukończonych szkół lub/i uczelni,

4. Oświadczenie kandydata o niekaralności,

5. Zaświadczenie lekarskie  potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na danym stanowisku,

6. Dokumenty potwierdzające wiedzę z zakresu EFRROW, PROW 2007-2013 (Oś III i IV),

7. Dokumenty potwierdzające staż pracy,

8. Inne dokumenty mające wpływ na decyzję Zarządu Związku.

 

Kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie: www.leader.frrl.org.pl

Oferty spełniające kryteria formalne zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna). O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
Telefon kontaktowy -  89 647 57 45

Termin składania ofert: do 18 sierpnia 2014 roku do godz. 15.00

Miejsce: biuro Związku, 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30

 

Do pobrania:
kwestionariusz osobowy

 • Facebook
 • Twitter
 • NK
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Blogger
 • MySpace
 • RSS

Zobacz także

Informacja dla Beneficjentów

Informacja dla Beneficjentów

                 Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” pozyskał dodatkowe środki,

poniedziałek, 28 Styczeń, 2013
Udział społeczności lokalnej w tworzeniu strategii

Udział społeczności lokalnej w tworzeniu strategii

W dniach 25.08 – 10.09.2015 roku odbyły się konsultacje społeczne na terenie ośmiu gmin należących do

poniedziałek, 28 Wrzesień, 2015

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji