Wyszukaj na stronie
 Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki

Strona główna » Aktualności

 

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach art. 18 ust. 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  Zarząd Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie, ul. Mazurska 30 udostępnia do wglądu informacje o otrzymanych darowiznach w roku podatkowym od 01.01.2022 do 31.12.2022.

  1. Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2022 r.: 59.175,86 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 86/100).
  2. Wykaz darowizn otrzymanych przez Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki od osób prawnych (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15.000 zł lub darowizny od jednego darczyńcy, których suma w roku podatkowym 2022 przekroczyła 35.000 zł):

Nazwa Darczyńcy: ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ „KRAINA DRWĘCY I PASŁĘKI” W LIKWIDACJI (zlikwidowany w roku 2022)

Siedziba Darczyńcy: ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta

Kwota darowizny: 58.365,37 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 37/100)

Rodzaj darowizny: pieniężna

  1. Cel, na które została przeznaczona darowizna:

– cele statutowe Stowarzyszenia tożsame z celami zlikwidowanego podmiotu przekazującego majątek po likwidacji, w formie darowizny.

– wspieranie turystyki oraz rozwój gospodarczy regionu, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

 


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę