Wyszukaj na stronie
 Gmina Grunwald

Do pobrania

Strona główna » Do pobrania

W okresie realizacji operacji beneficjent ma obowiązek informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z EFRROW.  Do pobrania:  Księga wizualizacji Znaku PROW 2014-2020 i logotypy https://www.gov.pl/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną przez beneficjenta z Instytucją Wdrażającą, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki .
Ankietę monitorującą należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej w biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki mieszczącego się przy ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta w terminie 30 dni od ostatecznego rozliczenia projektu (otrzymania płatności ostatecznej).

Ankieta monitorująca

Zasady konkurencyjności

Zgodnie z zapisami umowy beneficjenci, którzy podpisali umowę w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020), korzystający ze wsparcia są zobowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy realizacji zadań, których wartość przekracza 30 tys. euro.

Wydatki poniesione z naruszeniem zasady konkurencyjności mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia. Należy więc zwrócić szczególną uwagę, na ich stosowanie.

Szczegóły na stronie:

 http://cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/347-zasady-konkurencyjnosci-w-prow-2014-2020

Poniżej link do portalu ogłoszeń ARMIR, na którym beneficjent jest zobowiązany zamieścić zapytanie ofertowe:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD

Procedura wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli

Publikacje Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Dokumenty

Zestawienia rzeczowo-finansowe

Sprawozdania:

Związek Stowarzyszeń  „Kraina Drwęcy i Pasłęki”

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę