Wyszukaj na stronie
 Leader Fundacja Rozwoju Regionalnego Łukty

RODO

Strona główna » RODO

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
  ul. Mazurska 30,
  14-105 Łukta
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  Panią Ilonę Grabowską
  ul. Mazurska 30,
  14-105 Łukta
  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy drogą pocztową, elektroniczną pod adresem email: iodoleader@frrl.org.pl bądź telefoniczną (89) 647 57 45.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działalnością Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki , na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie wyrażonej zgody,
  • art. 6 ust. 1 lit. b – dla wypełnienia zobowiązań umownych,
  • art. 6 ust. 1 lit. c – dla wypełnienia obowiązków prawnych,
  • art. 6 ust. 1 lit. f – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Poczta Polska S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, lekarz medycyny pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kancelarie prawnicze, audytorzy;
 5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania przez Administratora dokumentacji w przedmiotowej sprawie w zakładowym archiwum, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 6. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7.  Jeżeli uważa Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umów cywilnoprawnych, umów o pracę, do udziału w szkoleniach/warsztatach, konkursach związanych z dofinansowaniem PROW na lata 2014-2020, wydarzeniach promocyjnych oraz do uzyskania doradztwa telefonicznego, osobistego i elektronicznego.
 9. W przypadku niepodania danych Pani/Pana udział w czynnościach wymienionych w pkt 8 nie będzie możliwy.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę