Wyszukaj na stronie
 Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki

Wyniki konkursów

Strona główna » Konkursy » Wyniki konkursów

Łukta, dnia 26.10.2023 r.

Dnia 20.10.2023 r. odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki. Podczas posiedzenia zostały ocenione złożone wnioski do biura w ramach następujących konkursów:

          Limit dostępnych środków: 25 000,00 euro (100 000,00 zł po indykatywnym kursie 4 zł)

          Limit dostępnych środków: 170 449,56 euro (681 798,24 zł po indykatywnym kursie 4 zł)

          Limit dostępnych środków: 8 000,00 euro (32 000,00 zł po indykatywnym kursie 4 zł)

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

WYNIKI KONKURSU NR 24/2023 

WYNIKI KONKURSU NR 25/2023

WYNIKI KONKURSU NR 26/2023

Łukta, dnia 11.09.2023 r.

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 26/2023 w zakresie: opracowania koncepcji Smart Village

Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu 26-2023

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 25/2023 w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu 25-2023

Łukta, dnia 29.07.2022 r.

W dniu 28 lipca 2022 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 23/2022 w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej. Limit dostępnych środków w naborze 290 128,78 euro (1 160 515,12 zł po indykatywnym kursie 4,00 zł).

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Wyniku konkursu 23/2022

Łukta, dnia 11.07.2022 r.

W dniach 06-07 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki. Podczas posiedzenia Członkowie dokonali oceny wniosków w ramach następujących naborów:

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Wyniki konkursu 22/2022

Wyniki konkursu 23/2022

Łukta, dnia 24.05.2022 r.

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 23/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Lista przyjętych wniosków w ramach konkursu 23-2022

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 22/2022 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu 22-2022

Łukta, dnia 12.10.2021 r.

W dniu 12 października 2021 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w następującym naborze;

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:
Lista obecności Członków Rady
Lista członków Rady wyłączonych od oceny 16-2021
Protokół nr 14/2021

Wyniku konkursu 16/2021
Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 16-2021

Łukta, dnia 16.09.2021 r.

W dniu 16 września 2021 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w następujących naborach:

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:
Rejestr interesów członków Rady
Lista obecności członków Rady
Lista członków Rady wyłączonych od oceny 16/2021
Lista członków Rady wyłączonych z oceny 21/2021
Protokół nr 13/2021
Wyniku konkursu 16/2021
Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 16/2021
Wyniki konkursu 21/2021
Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 21/2021
Lista operacji niewybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 21/2021

Łukta, dnia 06.09.2021 r.

W dniu 01 września 2021 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w następujących naborach:

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:
Rejestr interesów członków Rady
Lista obecności członków Rady
Lista członków wyłączonych od oceny 19-2021
Lista członków Rady wyłączonych od oceny 21-2021
Protokół 12-2021
Wyniki konkursu 19/2021:
Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach konkursu 19-2021
Wyniki konkursu 21/2021:
Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach konkursu 21-2021

Łukta, dnia 10.08.2021 r.

W dniu 06 sierpnia 2021 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w następujących naborach:

  Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Wyniki konkursu 21/2021:

 Wyniki konkursu 19/2021:

   
Wyniki konkursu 16/2021:

Łukta, dn. 16.07.2021 r.

W dniach 09.07.2021 r. i 12.07.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki. Podczas posiedzenia Członkowie Rady dokonali oceny wniosków w ramach naboru 21/2021 w zakresie: Podejmowania działalności gospodarczej. Limit dostępnych środków w naborze: 296 204,52 euro (1 184 818,08 zł po indykatywnym kursie 4 zł).

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzeń Rady:

Wyniki konkursu:

Łukta, dn.13.07.2021 r.

Dnia 08 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki. Podczas posiedzenia Członkowie dokonali oceny wniosków w ramach następujących naborów:

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

WYNIKI KONKURSÓW:

Konkurs nr 16/2021

Konkurs nr 17/2021

Konkurs nr 18/2021

Konkurs nr 19/2021

Konkurs nr 20/2021

Łukta, 26.05.2021 r.

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, informujemy o tym, że podmioty inne niż LGD nie zgłosiły zamiaru realizacji operacji własnej pn. „Inicjatywy aktywizujące mieszkańców Krainy Drwęcy i Pasłęki”.

Łukta, 17.05.2021 r.

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 16/2021 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Lista przyjętych wniosków w ramach 16/2021

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 18/2021 w zakresie: Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowych; zachowanie niematerialnego dziedzictwa historycznego obszaru LSR

Lista przyjętych wniosków w ramach naboru 18/2021

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 19/2021 w zakresie powierzenie grantów

Lista przyjętych wniosków w ramach naboru 19/2021

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 20/2021 w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Lista przyjętych wniosków w ramach naboru 20/2021

Lista przyjętych wniosków przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu nr 21/2021 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Lista przyjętych wniosków w ramach naboru 21/2021

Łukta 28.08.2020 r.

Dnia 26 sierpnia 2020 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniła wnioski w ramach naboru 15/2020  o powierzenie grantów w następujących zakresach: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej; rozwój obiektów stanowiących ogólnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną; oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa kulturowego i historycznego wraz z jego promocją; tworzenie edukacyjnych centrów ekologicznych i przyrodniczych.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Łukta, dn. 29.07.2020 r.

Lista przyjętych wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu 15/2020

Lista przyjętych wniosków o powierzanie grantów 15/2020

Łukta, dn. 24.10.2019 r.

W dniu 18 października 2019 r. odbyła się ponowna procedura odwoławcza Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 12/2019: podejmowanie działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Łukta, dn. 20.09.2019 r.

W dniu 17 września 2019 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu 12/2019: podejmowanie działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Łukta, dn. 28.08.2019 r.

W dniach 22-23 sierpnia 2019 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniała wnioski w następujących zakresach: podejmowanie działalności gospodarczej- konkurs 12/2019 oraz tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych- konkurs 13/2019.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Łukta, dn. 29.07.2019 r.

Lista przyjętych wniosków w ramach konkursu 13/2019 w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

lista przyjętych wniosków konkurs nr 13-2019

Łukta, dn. 29.07.2019 r.

Lista przyjętych wniosków w ramach konkursu 12/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

lista przyjętych wniosków konkurs nr 12-2019

Łukta 18.12.2018 r.

Dnia 10 grudnia 2018 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniła wnioski w ramach naboru 10/2018  dotyczącego powierzenia grantu w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz nabór nr 11/2018 operacje własne.

Poniżej zamieszczono dokumenty z posiedzenia Rady:

Łukta, 27.11.2018 r.

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, informujemy o tym, że podmioty inne niż LGD nie zgłosiły zamiaru realizacji operacji własnej pn. „Aktywnie, smacznie i lokalnie- promocja regionu Krainy Drwęcy i Pasłęki”.

Łukta, 26.11.2018 r.

Lista przyjętych wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu 10/2018

Lista wniosków przyjętych o powierzenie grantów 10-2018

Łukta, 11.01.2018 r.

W dniu 8 stycznia 2018 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniała wnioski o powierzenie grantu w zakresie: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Dokumenty z posiedzenia Rady:

Łukta, 22.12.2017 r.

Lista przyjętych wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu nr 9/2017

Lista wniosków przyjętych 9/ 2017

Łukta, 20.12.2017 r.

W dniu 15 grudnia 2017 r. obyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Łukta, 08.11.2017 r.

W dniu 3 października 2017 r. obyło się odwoławcze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

W dniach 9-11 października 2017 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniała wnioski w następujących zakresach: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Dokumenty z posiedzeń Rady:

Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu  5/2017  w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej (26.09.2017 r., godz. 11.50)

Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu  6/2017  w zakresie rozwoju przedsiębiorczości  (26.09.2017 r., godz. 11.53)
Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu  7/2017  w zakresie:  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  (26.09.2017 r., godz. 11.55)
Lista wniosków przyjętych w ramach konkursu  8/2017  w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego  (26.09.2017 r., godz. 11.58)

Lista wniosków przyjętych w ramach naboru 1/2016  podejmowanie działalności gospodarczej: 

11 styczeń 2017 r.

Dnia 10 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym zaktualizowano listy wniosków w ramach naboru 1/2016  podejmowanie działalności gospodarczej. Zmiany naniesione przez Radę nie miały wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.

Lista wniosków przyjętych w ramach naboru 2/2016 rozwijanie działalności gospodarczej: 

11 styczeń 2017 r.

Dnia 10 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym zaktualizowano listy wniosków w ramach naboru  2/2016 rozwijanie działalności gospodarczej. Zmiany naniesione przez Radę nie miały wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.

20.02.2017 r.

W dniu 16.02.2017 r odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym został ponownie rozpatrzony wniosek 2/2016/13.
Decyzja Rady nie ma wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.
Protokół nr 6 Rada

Lista wniosków przyjętych w ramach naboru 3/2016 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: 

11 styczeń 2017 r.

Dnia 10 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym zaktualizowano listy wniosków w ramach naboru 3/2016 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zmiany naniesione przez Radę nie miały wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.

Lista wniosków przyjętych w ramach naboru 4/2016  budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych: 

11 styczeń 2017 r.

Dnia 10 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, na którym zaktualizowano listy wniosków w ramach naboru 4/2016  budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Zmiany naniesione przez Radę nie miały wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu.


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę