Wyszukaj na stronie
 Gmina Grunwald

Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2, 19.3 oraz 19.4

Strona główna » Aktualności » Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2, 19.3 oraz 19.4
Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2, 19.3 oraz 19.4

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj wejście w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie 2016/679) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz.1000) informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Poniżej zostały umieszczone klauzule na poszczególne poddziałania:

 

 

 

 

Poddziałanie 19.2:

Klauzule informacyjne i zgody do poddziałania 19.2 do wniosku o przyznanie pomocy (WoPP) i do wniosku o płatność (WoP)

Klauzule informacyjne do listy obecności w ramach poddziałania 19.2

Klauzule informacyjne do karty wkładu rzeczowego w ramach poddziałania 19.2

Załącznik do karty doradztwa w ramach poddziałania 19.2

 

Poddziałanie 19.3:

Klauzule informacyjne i zgody do poddziałania 19.3 do wniosku o przyznanie pomocy (WoPP) i do wniosku o płatność (WoP)

Klauzula informacyjna do listy obecnośći w ramach poddziałania 19.3

 

Poddziałanie 19.4:

Klauzule informacyjne i zgody do poddziałania 19.4

 


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę