Wyszukaj na stronie
 Atrakcje turystyczne LGD

Konsultacje społeczne LSR Krainy Drwęcy i Pasłęki

Strona główna » Aktualności » Konsultacje społeczne LSR Krainy Drwęcy i Pasłęki

 

Konsultacje społeczne projektu

„Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy
i Pasłęki na lata 2014-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. od dnia 25.11.2015 r. do dnia 16.12.2015 r.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki  na lata 2014-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” oraz na stronie internetowej leader@frrl.org.pl.

 

Obwieszczenie

Formularz proponowanych zmian

Projekt Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki

Prognoza oddziaływania na środowisko KDiP


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę