Wyszukaj na stronie
 Atrakcje turystyczne LGD

Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św.Antoniego we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła.

Strona główna » Przykładowe projekty » Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św.Antoniego we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła.
Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św.Antoniego we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła.

Grantobiorca: Parafia Rzymsko-Katolicka św. Antoniego

Kwota przyznanej pomocy: 46 326,00 zł

Miejsce realizacji: Florczaki gmina Łukta

Konkurs: nr 15/2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł: „Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. Antoniego we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła”.

Cel główny:  Poprawa stanu zachowania obiektu zabytkowego w Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Antoniego we Florczakach poprzez wykonanie prac konserwatorskich drewnianej dzwonnicy z początku XIX w., przywrócenie jej właściwego stanu technicznego i funkcji.

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Antoniego we Florczakach realizowała od kwietnia do końca lipca 2021 roku grant pn. „Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. Antoniego we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła” powierzony parafii przez Stowarzyszenie Krainy Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie.

Dofinansowanie złożonego wniosku ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 46 326,00 zł umożliwiło przywrócenie właściwego stanu technicznego i funkcji użytkowej drewnianej dzwonnicy z początku XIX wieku oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół kościoła. Wykonane prace konserwatorskie nadały zabytkowemu obiektowi wł

aściwą estetykę oraz pozwoliły na ponowne uruchomienie dzwonów, które „zamilkły” wiosną 2020 roku.

Ponadto, w miejsce zdemontowanych płyt betonowych, położono chodnik z kostki granitowej prowadzący do dzwonnicy i wejścia głównego do kościoła, co zdecydowanie poprawiło komfort komunikacyjny dla parafian i turystów. Dnia 22 czerwca br. odbył się odbiór konserwatorski prac wykonanych przy dzwonnicy i chodnika przez Kierownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatury w Elblągu.

Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej wymagała również rewaloryzacji przestrzeni wokół  kościoła pod względem przyrodniczym. Drzewa rosnące obecnie wokół zabytkowych obiektów za 10-20 lat będą

wycięte ze względu na wiek lub zagrożenia spowodowane przez siły natury. Pozyskany grant pozwolił na nasadzenia następcze drzewek, krzewów i bylin, które zapewnią ciągłość i bioróżnorodność botaniczną otoczenia – dbanie o środowisko naturalne z myślą o przyszłych pokoleniach.

W dniach 5-7 lipca 2021 r. mieszkańcy parafii, strażacy i młodzież posadzili wiele roślin miododajnych – pożytecznych dla pszczół, motyli, innych owadów i ptactwa (lipy, głogi, jarzębiny, lawendy, macierzanki, szałwie, jeżówki, rudbekie), ozdobnych (buki kolumnowe, krzewuszki, dereń,

trzmieliny) oraz gatunki chronione (rokitnik, barwinek). Tabliczki z opisami roślin pełnią rolę edukacyjną tworząc z nasadzeniami „małą ścieżkę ekologiczną”. Dnia 30 lipca 2021 r. odbyła się wizytacja konserwatora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatury w Elblągu, który docenił nowe nasadzenia i ich rolę edukacyjną, a także przekazał wytyczne dotyczące przycięcia starego drzewostanu dla zmniejszenia zagrożenia obiektów zabytkowych podczas wichur i burz.

Grant umożliwił również zainstalowanie w kościele czterech kamer w celu monitorowania wnętrza obiektu oraz  transmitowania mszy świętych online przez Internet co najmniej raz w miesiącu oraz podczas szczególnych świąt i uroczystości religijnych. W dniach 24 i 25 lipca 2021 r. odbyły się pierwsze transmisje mszy świętych. Monitoring wnętrza kościoła doświadczonego pożarem w 2016 roku da parafianom poczucie bezpieczeństwa. Ogólnodostępne trans

misje zaspokoją potrzeby wiernych, a także będą doskonałą okazją do promocji i prezentacji unikalnego zabytku w skali LGD i całego kraju, tym bardziej, że na terenie gminy Łukta żaden z kościołów nie przeprowadza transmisji mszy świętych.

Kościół i dzwonnica we Florczakach jako cenne dziedzictwo kulturowo-historyczne wymagają odpowiedniego oznaczenia, dlatego dopełnieniem działań w ramach otrzymanego grantu jest ustawienie dwóch tablic informujących o zabytkach i kierunku dojazdu na wjazdach do miejscowości. Zachętą do odwiedzenia kościoła, obejrzenia odrestaurowanej dzwonnicy i nowego otoczenia zabytków są plakaty rozwieszone we Florczakach, Rusi, Zawrotach i Żabim Rogu z informacją o grancie i wykonanych pracach.

Wykonane prace konserwatorskie oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół kościoła i dzwonnicy  zapewniły odpowiednią prezentację obiektów zabytkowych, przywróciły integralność formy architektonicznej z otoczeniem przyrodniczym, co przyczyni się do promocji tej atrakcji turystycznej na terenie gminy Łukta i obszaru LGD jako dobry wzór dbania o istniejące dziedzictwo historyczno-kulturowe.  Zapraszamy do zwiedzania !


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę