Wyszukaj na stronie
 Leader Fundacja Rozwoju Regionalnego Łukty

Reprezentatywność LGD i zasady funkcjonowania LGD

Strona główna » Aktualności » Reprezentatywność LGD i zasady funkcjonowania LGD

Lokalna Grupa Działania na dzień tworzenia strategii liczyła 37 członków, z czego ponad połowa była zaangażowana w realizację i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007- 2013. Obecnie liczy 42 członków. Członkowie Stowarzyszenia reprezentują  trzy sektory tj. publiczny, społeczny i gospodarczy. W sektorze publicznym jest 8 jednostek samorządu terytorialnego, w sektorze społecznym jest 15 organizacji pozarządowych, a w sektorze gospodarczym 9 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pozostali partnerzy reprezentują mieszkańców obszaru  LGD i organizacje, których siedziba znajduje się poza obszarem LSR. Stowarzyszenia zakłada, że liczba członków może nadal wzrastać, gdyż działania LGD są zauważalne wśród społeczności lokalnych poszczególnych gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu i przyczyniają się do pobudzenia inicjatyw lokalnych podmiotów. Zwiększana liczba członków może pozytywnie wpływać na pogłębianie partnerstwa trójsektorowego.

Deklaracja członkowska przystąpienia do LGD


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę