Wyszukaj na stronie
 Atrakcje turystyczne LGD

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Strona główna » Archiwum konkursów » Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Konkursy na operację w ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” ogłaszane będą raz w roku. Operacja może być realizowana w jednym lub dwóch etapach. Zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, w przypadku jednego etapu lub 3 lat, w przypadku dwóch etapów, lecz nie później niż do 30 czerwca 2015 roku. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 50% tych kosztów. Dofinansowana może być operacja, w której planowana wysokości kosztów kwalifikowalnych przekroczy 20 000 zł. Pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości limitu:

Suma przyznanych pomocy, na jednego beneficjenta nie może przekroczyć 300 000 zł w okresie realizacji Programu. W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.

AKTUALNE NABORY

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

 

Nabór nr II/2014/M

Nabór nr DZ/2014/M

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie od 22.04.2014 r. do 06.05.2014 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”,
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: leader.frrl.org.pl,  

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

www.sporol.warmia.mazury.pl,

– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

 

IV. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 120 900,00 złotych.

 

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 3.5, 3.6. 

 

V. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl.

 

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie od  22.04.2014 r. do 06.05.2014 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”,
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: leader.frrl.org.pl,  

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

www.sporol.warmia.mazury.pl,

– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

 

IV. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 342 040,50 złotych.

 

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 3.2,3.4 oraz 3.5.

 

V. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl.

 

 

 Dokumenty do pobrania:

 

Nabór nr II/2014/M

Nabór nr DZ/2014/M

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz_kodow_wspieranych
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ( w ramach dodatkowych zadań) na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” (nabór nr DZ/2013/M)

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie od 03.06.2013 r. do 20.06.2013 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”,
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta. 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: leader.frrl.org.pl,

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl,

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

IV. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” – 800 000,00 złotych.

V. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 3.2,3.4, 3.5. 

VI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (89) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

Ekonomiczny Plan Operacji

Instrukcja do Ekonomicznego Planu Operacji

Oswiadczenie_do_oceny

Instrukcja_do_oświadczenia_do_oceny

Kryteria_wyboru

Formularz_informacji de_minimis

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiebiorcy

Oswiadczenie_wlasciciela lub współwłaściciela nieruchomości

Oswiadczenie_o_dzialalnosci gospodarczej

Wyliczania_momentu_bazowego

Wzor_gwarancji_bankowej

Zapytanie_ofertowe_wzor

Oswiadczenie_de_minimis

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” (nabór nr III/2012/M)

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie od 08.10.2012 r. do 26.10.2012 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”,
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: leader.frrl.org.pl,

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl,

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

IV. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 319 740,19 złotych.

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 3.5, 3.6.

V. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl.

Dokumenty do pobrania:

Ekonomiczny Plan Operacji 2012

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

Wniosek TiRM

TiRM_oswiadczenie_do_oceny_Kraina_DiP 2012

TiRM_kryteria_wyboru_Kraina_DiP 2012

wykaz_dzialalnosci_wspieranych_w_ramach_dzialania_

Osw. wniskodawcy podejmujacego dzilalnosc gosp.

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

Zapytanie_ofertowe_wzor (1)

Cel

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Zakres działania

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie:

Wnioskodawcy

O pomoc może ubiegać się:

a)      osoba fizyczna, która:

b)      osoba prawna, jeżeli:

c)       wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli:

d)      spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli:

Pomoc jest przyznawana ww. Wnioskodawcom, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

  1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
  2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
  3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:
    a) w miejscowości należącej do:

b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:

————————————————————————————————————————————————————————————-

W dniu 08.05.2014 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym została dokonana ocena wniosków (w ramach konkursu II/2014/M) w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Do pobrania:

Lista-wnioskow-zgodnych z LSR-w-ramach-naboru-II-2014-M

Lista-wnioskow-wybranych z LSR-w-ramach-naboru-II-2014-M

Lista-wnioskow-niewybranych-w-ramach-naboru-II-2014-M

Ze względu na możliwość odwołania się przez Beneficjentów lista wniosków wybranych do dofinansowania może ulec zmianie. Zaktualizowana lista wniosków zamieszczona zostanie w terminie do 5 dni od dnia, w którym upływa możliwość odwołania.

Jest możliwość odwołania się od wyników oceny poprzez złożenie w Biurze LGD pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W biurze LGD można pobrać osobiście kserokopie kart oceny wniosków. Ewentualne odwołanie musi być merytorycznie uzasadnione do oceny Rady; nie można odwoływać się  do nowych okoliczności, zdarzeń, sytuacji a jedynie opierać się na treści zawartej we wniosku i oświadczeniu

——————————————————————————————————————————————————–

W dniu 08.05.2014 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym została dokonana ocena wniosków (na dodatkowe zadania DZ/2014/M) w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Do pobrania:

Lista-wnioskow-zgodnych z LSR-w-ramach-naboru-DZ-2014-M

Lista-wnioskow-wybranych-w-ramach-naboru-DZ-2014-M

Ze względu na możliwość odwołania się przez Beneficjentów lista wniosków wybranych do dofinansowania może ulec zmianie. Zaktualizowana lista wniosków zamieszczona zostanie w terminie do 5 dni od dnia, w którym upływa możliwość odwołania.

Jest możliwość odwołania się od wyników oceny poprzez złożenie w Biurze LGD pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W biurze LGD można pobrać osobiście kserokopie kart oceny wniosków. Ewentualne odwołanie musi być merytorycznie uzasadnione do oceny Rady; nie można odwoływać się  do nowych okoliczności, zdarzeń, sytuacji a jedynie opierać się na treści zawartej we wniosku i oświadczeniu

———————————————————————————————————————————————————-

Konkurs  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach dodatkowych zadań zakończony

W dniu 06.05.2014 r. zakończył się konkurs Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach dodatkowych zadań. Wpłynęły 2 wnioski.
Posiedzenie Rady, na którym ocenione zostaną  złożone wnioski odbędzie się w dniu 08.05.2014 r. Wyniki oceny wniosków zostaną umieszczone 09.05.2014 r. na stronie internetowej.

Do  pobrania:
lista-przyjętych-DZ 2014 M

——————————————————————————————————————————————————–

Konkurs  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zakończony

W dniu 06.05.2014 r.  zakończył się konkurs Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wpłynęło 5 wniosków.
Posiedzenie Rady, na którym ocenione zostaną złożone wnioski odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. Wyniki oceny wniosków zostaną umieszczone 09.05.2014 r. na stronie internetowej.

Do  pobrania:
lista-przyjętych-M-2014

—————————————————————————————————————————————————————————-

W dniu 24.07.2013 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady, na którym rozpatrzono cztery odwołania w ramach  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.  Poniżej listy wniosków wybranych i niewybranych do dofinansowania.

Do pobrania:

lista-niewybranych-DZ 2013 M po odwołaniach

lista-wybranych-DZ 2013 M(1) odwołania

———————————————————————————————————————————————————-

Wyniki konkursu w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

W dniu 25-27.06.2013 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym została dokonana ocena wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Do pobrania:

lista-niewybranych-DZ 2013 M(1)

lista-po terminie-DZ 2013 M(1)

lista-wybranych-DZ 2013 M(1)

lista-zgodnych-DZ 2013 M(1)

Ze względu na możliwość odwołania się przez Beneficjentów lista wniosków wybranych do dofinansowania może ulec zmianie. Zaktualizowana lista wniosków zamieszczona zostanie w terminie do 5 dni od dnia, w którym upływa możliwość odwołania.

Jest możliwość odwołania się od wyników oceny poprzez złożenie w Biurze LGD pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W biurze LGD można pobrać osobiście kserokopie kart oceny wniosków. Ewentualne odwołanie musi być merytorycznie uzasadnione do oceny Rady; nie można odwoływać się  do nowych okoliczności, zdarzeń, sytuacji a jedynie opierać się na treści zawartej we wniosku i oświadczeniu.

————————————————————————————————————————————————————————–

Konkurs Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zakończony

Dnia 20.06. 2013r.  zakończył się konkurs Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wpłynęły 14 wniosków (w tym jeden po terminie).

Posiedzenie Rady przewidywane  jest w terminie 25-27 czerwiec 2013 r. na którym odbędzie się  ocena  złożonych wniosków. Wyniki oceny wniosków zostaną umieszczone najpóźniej do 03.07 na stronie internetowej

lista-przyjetych-DZ 2013 M(1)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

W dniu 26 listopada został zakończony nabór wniosków na konkurs Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw tj. III/2012/M.

Wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę 727 117,50 zł  natomiast limit zabezpieczonych środków finansowych wynosi   319 740,19 złotych.

Posiedzenie Rady przewidywane  jest w terminie 5-7 listopad 2012 r. na którym odbędzie się  ocena  złożonych wniosków. Wyniki oceny wniosków zostaną umieszczone najpóźniej do 9 listopada na stronie internetowej.

Poniżej znajduje się lista przyjętych wniosków.

Do pobrania:

lista-przyjetych-III-2012-M

W dniu 5-7.11.2012 r. odbyło się posiedzenie rady, na którym została dokonana ocena wniosków w ramach działania   „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Do  pobrania:

lista-zgodnych z LSR-III-2012-M

lista-niezgodnych z LSR-III-2012-M

lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania-III-2012-M

lista-wniosków niewybranych-III-2012-M

 

W dniu 26.11.2012 r. odbyło się  posiedzenie rady, na którym została dokonana ponowna ocena wniosków (z odwołania)
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Informuję, że lista rankingowa nie uległa zmianie.


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę